TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Tranh Ảnh

Album khánh thành Đại Angten Nhân Điện

Đại Angten phong thủy Nhân Điện tại Đà Lạt - Lâm đồng được khánh thành ngày 18 / 04/ 2010. Đại Angten Lao Cai khánh thành ngày 21/03/2010. (Cả 2 Đại angten đều có Logo phát sáng vào ngày khánh thành).

Tiếp đến khánh thành Đại angten Xuân La - Hà Nội. Đại Angten Giao Thủy - Nam Định. Đại Angten Đại Mỗ - Từ Liêm HN vào năm 2011.

Album có 13 ảnh
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_1864.JPG
Lễ khánh thành ĐAT Giao Thủy - ND tại Chùa Linh Ứng Hoành Đông
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_1865.JPG
Lễ khánh thành ĐAT Giao Thủy - ND tại Chùa Linh Ứng Hoành Đông
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_1988.JPG
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_2028.JPG
ĐAT Giao Thủy - Nam Định
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_2952.JPG
ĐAT xã Đại Mỗ - Từ Liêm - HN
netviet/filesupload/imgalbum/IMG_1818.JPG
netviet/filesupload/imgalbum/DAT_Lao_Cai_anh_goc5.JPG
Logo ĐAT Lao Cai phát sáng ngày khánh thành
netviet/filesupload/imgalbum/Chi_Dinh_Co_VT_Dai_AT_DL.JPG
DAT khi Logo không phát sáng
netviet/filesupload/imgalbum/Logo_DAT_DaLat.JPG
netviet/filesupload/imgalbum/DAT_Lao_Cai_anh_goc.JPG
Logo DAT Lao Cai phát sáng ngày khánh thành
netviet/filesupload/imgalbum/aHoang.JPG
netviet/filesupload/imgalbum/AHung_DAT_DL.JPG
Album khác
Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.