TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Bài báo tham khảo

Nhân - Quả và ngày cuối cùng của thời kỳ Mạt Kiếp

Vào mấy tháng đầu năm 2007, trong một loạt bài thơ văn linh cảm đã gióng lên những lời cảnh tỉnh cuối cùng về đại nạn “mạt kiếp” đối với toàn thể nhân loại. Với những cảnh báo, các vị Tâm Linh Bề Trên cho biết là những điều cấp thiết nhất đã được nói hết và đã lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, nhưng loài người cố tình khinh thường, vẫn đua nhau làm giàu và vui chơi thản nhiên như không hề có thảm hoạ gì khủng khiếp sẽ xảy ra nay mai. Bởi vậy, hơn một năm qua các vị Tâm Linh Bề Trên bất bình cao độ, không dạy bảo thêm nữa, mà để mặc Trời Đất trừng phạt loài người theo đúng luật Quả Báo ngày một nặng hơn, tiến đến thời điểm “tận diệt”.

Sau đây là một số điểm chính đã được cảnh báo về đại nạn “mạt kiếp” từ phía Thế Giới Tâm Linh, các tôn giáo, các nhà tiên tri và một số nhà khoa học:

- Đại nạn “mạt kiếp” là sự tận diệt loài người đương đại theo quy mô cực kỳ rộng lớn, khốc liệt và triệt để: chỉ những người đủ phẩm chất tâm linh mới có thể sống sót sau nhiều lần sàng lọc. Tỷ lệ sống sót có thể là 1/10 hoặc bé hơn (tối thiểu là 144000 người).

- Đại nạn “mạt kiếp” bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan (theo quy luật chuyển động tự nhiên của các hệ thống cấu trúc vật chất vĩ mô) và những nguyên nhân chủ quan (theo quy luật tiến hoá của thế giới tâm linh).

- Đại nạn “mạt kiếp” đã được biết trước nhiều ngàn năm qua, đặc biệt trong mấy chục năm gần đây đã được cảnh tỉnh dồn dập khắp nơi.

- Chu kỳ tiến hoá của loài người đương đại mang tính không đồng đều (sướng khổ, giàu nghèo khác nhau), còn chu kỳ tiến hoá của loài người sau “mạt kiếp” là đồng đều hay “cực lạc” (mọi người đều hạnh phúc, không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo). Xã hội mới còn có tên là Thời Đại Thánh Đức, Niết Bàn Tại T- Ngoài cõi Trần, đại nạn “mạt kiếp” còn diễn ra với cả cõi Âm. Nói cách khác, những vong linh không đủ phẩm chất tâm linh cũng sẽ bị trừng phạt hoặc tận diệt theo cách này hay cách khác. Những vong linh đủ phẩm chất có thể trở thành các vị Phật, Tiên, Thánh hoặc Thần.hế, Thiên Đường Tại Thế (tại cõi Trần có - Mức độ tàn phá hủy diệt được đặc trưng bởi những từ như phong quang Trái Đất, quay về thời Thượng Cổ, trắng tay v.v...sự hoà nhập đời sống của các giới Phật, Tiên, Thánh, Thần và con người).

- Một trong những hiệu ứng tâm linh được dự đoán là những cá nhân sống sót sẽ trở thành loài người bốn chiều, năm chiều hoặc cao hơn. Nói cách khác, do hệ thống luân xa của những người như vậy sẽ được khai mở nên họ sẽ có tri giác sáng tỏ trong các bình diện vật chất vô hình thấp cao khác nhau.

- Thời điểm được dự đoán hạn chót trong giai đoạn “mạt kiếp” hiện nay là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đây là thời điểm mà hệ Thiên Hà của chúng ta sẽ chuyển lên một vòng xoắn mới của quỹ đạo chuyển động trong vũ trụ, kéo theo sự thay đổi vị thế của hệ Mặt Trời và làm cho Trái Đất đổi trục quay cũng như nhiều thuộc tính đặc trưng khác. Việc tin vào cái mốc này không có nghĩa sẽ làm cho thế giới bị náo loạn. Trái lại, khi mọi người có sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa của đời sống tâm linh trong thời đại mới thì họ sẽ có sự chuẩn bị thoả đáng về mọi mặt để đón nhận sự kiện có thể không bao giờ lặp lại đó.

Ai có thể ngộ thì hãy ngộ.Đây đang là giai đoạn cuối rồi.Giữ lấy đạo đức bản thân là đìeu quan trọng.Thời gian không còn nhiều nữa!!!


(Sưu tầm theo: blog yume.vn)Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.