TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

Trị Liệu tâm lý bằng Năng Lượng Vũ Trụ ( Nhân Điện)

Trị Liệu tâm lý bằng Năng Lượng Vụ Trụ !

Hiện nay phương pháp trị liệu bằng Năng Lượng Vũ Trụ là một phương pháp mới ở việt nam , nhưng các nước phát triển đã nghiên cứu từ lâu để thay thế cho các phương pháp hiện đang hiệu quả kém dần, đã ứng dụng một số ca bị bệnh thần kinh lâu năm hoặc bị vấn đề tâm lý bằng phương pháp này thấy rất hiệu quả.

Theo hệ thống khoa học hiện nay thì bản thể con người được cấu tạo bởi các tế bào ( khoảng 84 nghìn tỷ tế bào), hay hiểu theo khía cạnh tâm lý, thì con người cũng có khoảng 84 nghìn tỷ trạng thái cảm xúc, tùy vào điều kiện môi trường sống, các trạng thái cảm xúc sẽ được bộc lộ 1 trong 84 nghìn tỷ cảm xúc, và nếu không có một phương pháp giải quyết vấn đề một cách tận gốc, thì chắc chắn vấn đề sẽ quay trở lại.Vì thế hiện nay vì môi trường đang thay đổi rất nhiều, dẫn đến con người đang trải qua thời kỳ rất khó khăn về mặt tâm lý như chán nản nhiều hơn, bế tắc nhiều hơn ... mà các biện pháp tư vấn hiện nay nhìn chung là công cụ không đủ mạnh để giải quyết tốt và triệt để vấn đề.

Phương pháp này chủ yếu dùng Năng lượng sinh học hay Năng Lượng Vụ Trụ ( hiểu theo góc độ khoa học) hay hiểu theo góc độ tâm lý, là Năng lượng tình thương để truyền vào các tế bào cảm xúc để ổn định lại cảm xúc tâm lý và lúc đó, vấn đề có thể giải quyết được tận gốc.

Vì nguyên nhân sâu xa tất cả các cảm xúc tiêu cực đều bắt nguồn từ việc thiếu tình thương hay là các tế bào thiếu tình thương chúng ta sẽ kích thích các tế bào này bằng việc truyền Năng lượng tình thương vào các tế bào và lúc đó tư nhiên người được tư vấn sẽ cảm thấy cơ thể thay đổi, vì chúng ta đã tác động vào cái gốc của vấn đề, vì đa phần mọi người không hiểu cảm xúc của chính mình . .

 Vấn đề tế bào thần kinh, nếu để hiểu theo góc độ khoa học thì có thể phải nghiên cứu, nhưng hiểu theo góc độ tâm lý thì cũng không có gì sai? Vì nội dung ứng dụng của tâm lý là giải quyết vấn đề về cảm xúc con người , vì các tế bào thần kinh cũng có cảm xúc và các cảm xúc này thường tác động lên Não Bộ và từ đó sinh ra các trạng thái cảm xúc tâm lý .
VD : Nguyên nhân gây ra các bệnh bế tắc tâm lý là do hệ thống tế bào thần kinh trong cơ thể lưu thông kém, lưu thông kém thì tác động lên não bộ, dẫn đến người bị bế tắc tâm lý. Khi chúng ta tư vấn thì họ thấy thoải mái, nhưng sau đó họ lại tái phát lại, nhìn chung chúng ta chỉ tác động vào phần ngọn chứ chưa phải là phần gốc.

2. Tác động năng lượng sinh học như thế nào ?
Với khoa học hiện đã chứng minh được con người có một trường Năng Lượng .
VD : Khi gặp một người vui tính, bạn thường thấy rất thoải mái hay trong cuộc sống bạn thích người này, nhưng không thích người kia, tại sao? Vì mỗi người tồn tại một dạng Băng tần năng lượng, và Băng tần năng lượng người bạn thích chính là Băng tần năng lượng hợp với bạn dù bạn không thể giải thích bằng ngôn từ được . . .
- Và cách tác động :
VD: Môt người đang buồn , ta sẽ tác động bằng một năng lượng vui vẻ đến cảm xúc đó . Tất nhiên muốn sử dụng được năng lượng bạn phải học để biết cách sử dụng và áp dụng trong từng tình huống, từng điều kiện hoàn cảnh...

3. Năng Lượng Tình Thương là gì ?
 Năng Lượng Tình Thương là Năng lượng sinh học đều có tính năng giống nhau:
VD : Tại sao lúc mình buồn hoặc có sự bế tắc , mình thường về nhà với bố mẹ và mình thấy rất thoải mái , tại sao ? 
- Mình biết không ai thương mình bằng bố mẹ mình .
- Dù Bố mẹ mình không nói bằng ngôn từ là thương mình , nhưng minh cảm thấy rất thoải mái .
Đó chính là năng lượng tình thương của bố mẹ truyền sang mình và mình tự nhiên thấy thoải mái , nhưng rất ít khi mình để ý,hay có thể hiểu năng lượng tình thương là những người làm việc có tâm .
Trong cuộc sống hằng ngày, những lời cảm ơn, động viên an ủi, khuyến khích sẻ chia và ngược lại, những lời hằn học, nguyền rủa... không chỉ gây hiệu ứng tâm lý đơn thuần mà còn tạo ra xung lực tác động vật lý đến cơ thể.

 

 

                                     Mankind  - Enlightenment  -  Love

 


Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.