TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Sơ cấp

Khóa học Sơ Cấp: Cấp - Lớp 1; 2; 3; 4; 5

 

CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP

- Khóa học Sơ cấp: Cấp - Lớp 1; 2; 3; 4; 5

(Xem lịch học tại đây)

 

PHẦN I: Cấp - Lớp 1; 2; 3 

- Nhập môn: Giới thiệu về ngành học Nhân Điện.

- Luân Xa. Tác dụng, vai trò của hệ thống Luân Xa. Giá trị và ý nghĩa của việc mở Luân Xa.

- Mở Luân Xa 100%. 

- Kỹ thuật hít thở tĩnh tâm để thu Năng lượng Vũ trụ giúp cơ thể điều hòa năng lượng, nâng cao sức khỏe và giảm thiểu bệnh tật.

- Kỹ thuật bắt mạch và truyền Năng lượng.

- Kỹ thuật lọc máu, làm cho máu trở nên sạch và giàu năng lượng.

- Tham khảo cách điều trị các chứng trạng khác..v.v...

 

 * PHẦN II: CẤP - LỚP 4 & 5

 

- Tập sử dụng Luân Xa 6. 

- Ứng dụng quay Luân xa chữa bệnh, điều chỉnh năng lượng cơ thể.

- Tâm linh - Khoa học tâm linh - Khoa học tâm linh Nhân Điện. Băng Tần Tổng Hợp.

- Tập tiếp xúc tư tưởng với Băng Tần Tổng Hợp.

 

 Khóa học tiếp theo: Trung cấp 1 - phần 1: Lớp 5.1 & 5.2 - Cấp 6 & 7 
                                                

 

 Áp dụng với:  Những học viên bắt đầu nhập môn, chưa được mở Luân Xa, hoặc LX chưa được mở  hết 100% và học viên dự thính.

 
                                                    Mankind  -  Enlightenment  -  Love

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.