TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

Giúp đỡ mọi người

Thầy Lương Minh Đáng vẫn thường nhắc nhở các Học viên hãy tận dụng mọi cơ hội nếu có để có thể giúp đỡ mọi người là những người thân, bạn bè và ngay cả những người không quen biết, qua việc sử dụng những kỹ thuật truyền Năng Lượng Vũ Trụ.

 
 Việc truyền Năng Lượng có những Ý nghĩa cơ bản như sau:
     Khi Truyền Năng Lượng là khi Tâm, Trí của người Hành Giả tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối, khi đó chỉ còn là Tình Thương Yêu bao trùm lên tất cả, vì vậy, đây là lúc người Hành Giả vô tình đang thực hiện việc Thiền định một cách hữu hiệu nhất.
    Trong lúc truyền Năng Lượng, cơ thể của Hành Giả sẽ gia tăng sự luân lưu Năng Lượng, vì vậy người Hành giả tự động được cải thiện sức khỏe cho chính bản thân mình.

Khi thực hiện việc truyền Năng Lượng cho mọi người hay cho muôn loài và vạn vật, người Hành Giả đag thi triển qua Thân xác và Linh hồn mình Quyền Năng - Khả Năng Tối Cao của Thượng Đế. Trái tim người Hành Giả thấm đẫm Tình Thương với Nhân Loại. Chính điều đó giúp cho người Hành Giả lann truyền cả Năng Lượng Tình Thương đó sang cho những người khác, giúp cho những người đó được thanh lọc Tâm hồn và cùng được tiến hóa.

  Giúp đỡ mọi người trên tinh thần không cầu lợi, không cầu danh sẽ giúp nâng cao tinh thần Vị tha cho Hành Giả. Hành động " giúp Người - giúp Đời " đó sẽ truyền bá một triết lý sống đẹp về Tình Thương  Yêu Bác Ái, Tình Thương vô điều kiện, cho đi mà thật sự không mong cầu sự đền đáp, sẽ là nền tảng cho những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, giúp đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân Loại.  
    Cơ bản của sự luyện tập (truyền Năng Lượng) thường xuyên sẽ góp phần nâng cao khả năng nhận thức, giúp mọi người cũng như chính người Hành Giả ngày càng tiến bộ hơn trên bước đường tiến hóa Tâm linh.
                                                         
                                                                Mankind -   Enlightenment -   Love

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.