TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu » Về chúng tôi & trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý

Không trách nhiệm pháp lý.    

    Các kỹ thuật được giảng dạy trong các khóa học không phải để thay thế lời khuyên của các chuyên gia y tế ( Bác sĩ, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, y sĩ, y tá, dược sĩ…).

Những vấn đề được giảng dạy trong các khóa học của chúng tôi cũng không được xem như là một lời khuyên, hay tư vấn về y khoa, về việc chẩn đoán, chữa trị hay về bất cứ một nội dung của cam kết nào về việc thực hành chữa bệnh.

Chúng tôi cố gắng cung cấp những thông tin kịp thời và chính xác trên website này và  chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp, cập nhật  những thông tin trên website mà không cần phải thông báo trước. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào về sự đúng đắn, đầy đủ có trong website. Hầu hết các thông tin trong website:  www.nangluongcuocsong.com.vn  mang tính chất cá nhân, nên chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về nội dung của những thông tin đó; điều này cũng áp dụng với bất cứ đường dẫn nào được đưa ra từ trong website: www.nangluongcuocsong.com.vn.

Chúng tôi cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung thông tin của trang web khác có đường dẫn từ www.nangluongcuocsong.com.vn

Thông tin Bản Quyền
     Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Bản Quyền website  www.nangluongcuocsong.com.vn được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp. Việc sử dụng bất cứ thông tin nào trên website: www.nangluongcuocsong.com.vn, dưới bất cứ hình thức nào, phải được sự chấp thuận của Ban Quản Trị Web. Không được chuyển giao thông tin của www.nangluongcuocsong.com.vn cho đối tượng thứ 3.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân
    Dữ liệu cá nhân của thành viên truy cập website  www. nangluongcuocsong.com.vn  được bảo vệ, không được thu thập, xử lý, không chuyển giao cho đối tượng thứ 3.
 
 
Manlind - Enlightenment - Love


 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.