TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Ky niem sinh nhat lan thu 73 THÀY L. M. ĐÁNG

    

Thày vô vàn kính yêu…!

     Giờ phút này đây, vời vợi trong khối óc những đứa con Nhân Điện của Thày, xin cảm ơn Đấng Tạo Hóa; bảy mươi ba (73) năm về trước, ngày 30 tháng Giêng năm 1942, Ngài đã gửi gắm Người có tên Lương Minh Đáng một phần thực thể của Ngài. Sâu thẳm từ trái tim những hài nhi đang chập chững trên Con Đường Minh Triết, chúng con đội ơn Thày – Nhà Khoa học Tâm linh của Nhân Loại. – Thày của chúng con – Thày Lương Minh Đáng.

     Hơn bảy mươi hai (72) năm trước, Đấng Tạo Hóa đánh dấu Quyền năng của Ngài trong Vũ trụ vạn vật bằng Linh hồn Thày.

     Gần hai mươi bảy (27) năm qua, Thày khẳng định sự Tinh tế của Ngài trong Thế giới muôn loài bằng Khoa học Tâm linh Nhân Điện.

     Đấng Sinh Thành vất vả gìn giữ Linh hồn Thày trong thể xác Lương Minh Đáng trong lam lũ và thiếu thốn bạc tiền. Thày trả ơn Tạo Hóa bằng sự cống hiến cho Nhân Loại con đường để đến được với Vô tận Tri thức.

     Thế giới hô hào “Toàn cầu hóa” bằng Thương mại.

     Thày dạy chúng con “Vũ trụ hóa” bằng Tình Thương…:

MANKIND – ENLIGHTENMENT – LOVE

Tình Thương – Sự Hiểu Biết và Nhân Tính

     Hôm nay, chúng con kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi ba (73) của Thày…

     Thày vô vàn kính yêu…!

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN - HÀ NỘI - VIỆT NAM

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.