TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

Khái quát về Năng lực Nhân Điện

 Nhân Điện có tên gọi chính thức hiện nay “Nhân Loại-Giác Ngộ-Tình Thương” là ngành học thuật có nội dung nghiên cứu học hỏi đa diện, đa năng và đa dạng về con người và tự nhiên vũ trụ. Theo đúng những định nghĩa và những quan niệm của các nhà Y Học tân tiến hàng đầu trên thế giới như Dr. Halfdan Mahler, Dr. Manoj Kurian, v.v…

 a/. Tịnh Tâm – Hít thở - Thiền Định:

 “Hít Thở - Tịnh Tâm – Thiền định” là đối tượng nghiên cứu học hỏi, và thực hiện thực hành căn bản của ngành học Nhân Điện. Bất cứ học viên Nhân Điện nhập môn nào cũng phải trải qua việc học tập “Hít Thở và Tịnh Tâm”. Đối tượng nghiên cứu học hỏi căn bản này tương tự như các môn phái Yoga Hít Thở của người Ấn Độ, đã nghiên cứu học hỏi từ nhiều ngàn năm trước đây. Hiện nay đã nhiều vị Thiền Sư, Tôn Sư Thiền Học nghiên cứu, áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tu luyện và chữa trị bệnh tật tinh thần lẫn thể xác cho con người.

Điều quan trọng là những ngành học Hít Thở Yoga Thiền Định đã chứng minh được những hiệu quả chữa trị tinh thần cũng như thể xác con người. Đã được nhiều người, nhiều cơ quan tổ chức Y Tế Thế Giới, nhiều quốc gia công nhận, tuyên dương hoặc cho phép nghiên cứu, học hỏi, thực hiện, thực hành Thiền Định, Hít thở, Yoga, Tịnh Tâm, v.v…

Những ngành học thuật chăm sóc sức khỏe con người không cần thuốc đến thuốc men, Càng ngày càng có thêm nhiều người nghiên cứu, học hỏi, thực hiện, thực hành ở rất nhiều nơi trên thế giới.

“Hít Thở - Tịnh Tâm” hay Yoga Thiền Định có nhiều phương thức khác nhau, nhiều định thức khác nhau, nhiều ý niệm khác nhau, nhiều mức độ khác nhau, nhiều trình độ khác nhau với nhiều kết quả và lợi ích khác nhau. Ngành Nhân Điện có nhiều cấp, nhiều lớp khác nhau với những năng lực đặc biệt khác nhau.

Cho nên những phương thức Thiền Định của học viên thay đổi từ thấp lên cao, từ những động tác ngồi yên, mở mắt, hít thở, tịnh tâm lúc mới nhập môn dần dần chuyển sang trình độ mở mắt tịnh tâm nhưng vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường. Mỗi cách thức cấp độ Thiền Định mang đến những kết quả khác nhau, những lợi ích khác nhau về thể xác, tinh thần, tâm linh tùy theo căn cơ, trình độ, năng lực, công sức của mỗi người thực tập Thiền.

 b/. Minh Triết – Giác Ngộ:

Học về Thiền Định, sau cùng học viên tiến đến trình độ Thiền Định Cao Cấp là những trình độ “thiền nhập định” và “thiền siêu nhập định”, tức là trình độ “Thể xác – Tâm Linh – Minh Triết, Giác Ngộ”. Cảnh giới cao nhất của các nhà tu hành nhiều môn phái tu học Đông Tây, cũng là mục tiêu nghiên cứu học hỏi cao nhất về Thiền Định của ngành Nhân Điện.

Nói một cách khác Thiền Định là một trong những phương tiện, người học viên Nhân Điện dùng để nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành để tìm đến mục tiêu chính yếu là “Minh Triết Giác Ngộ”.

Nhà Phật gọi trạng thái “Minh Triết Giác Ngộ” là Trí Huệ, đó là cái trí năng của Tâm Linh không phải là trí năng của Thể Xác. Đạt được cái trí năng của Thể Xác chỉ mới là đạt được cái “Trí Tuệ” chớ chưa phải là “Trí Huệ”, cảnh giới và năng lực Tâm Linh rất cao và rất khó đạt thành đối với bất cứ ai. Chúng ta phải cần đến cái trí năng Tâm Linh gọi là Minh Triết, có được Giác Ngộ hay Trí Huệ này thì chúng ta mới có được một sức khỏe toàn vẹn, một sự chữa trị toàn diện thể xác và tinh thần theo như quan niệm y khoa cơ bản của Hippocrates, vị tổ sư của ngành Y Học Thực Dụng Tây Phương, theo như quan niệm y tế toàn diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO.

Minh Triết - Giác Ngộ là mục tiêu chính yếu và cao cấp của ngành Nhân Điện mà Thiền Định, Nhập Định, Siêu Thiền Định, Siêu Nhập Định là những phương tiện để học viên nghiên cứu học hỏi, thực hiện, thực hành. Đó là nói về những phương diện lý thuyết. Còn về những phương diện thực hiện thực hành thì “sự thành đạt trình độ thể xác, Tâm Linh Minh Triết Giác Ngộ” là vô cùng khó khăn, rất ít người đạt được những quả vị này.

Thiền Học đã có lịch sử lâu dài mấy ngàn năm nhưng sự thành tựu Minh Triết Giác Ngộ thật rất hiếm hoi, sự thành tựu Tâm Linh luôn luôn là phần thưởng Tâm Linh của từng cá nhân, cho từng người hành Đạo, hành Thiền. Những cuộc hành trình Thiền Định luôn luôn là những cuộc hành trình đơn độc một mình, những cuộc hành trình không có người đồng hành, ngay cả các vị Tôn Sư cũng không cùng đồng hành với chúng ta. Các vị Tôn Sư chỉ làm nhiệm vụ của những người chỉ đường, hành Thiền cũng như hành Đạo là công việc của từng cá nhân, không ai hành Thiền dùm chúng ta, cũng không ai hành Đạo dùm cho chúng ta.

 c/. Nhân Điện và Năng Lượng Vũ Trụ

Tuy nhiên, trong ngành Nhân Điện, người học viên luôn luôn nhận được sự trợ lực Tâm Linh bằng những năng lượng Tâm Linh của Thầy Đáng, người sáng lập và lãnh đạo ngành Nhân Điện. Năng lượng Tâm Linh này, danh từ khoa học gọi là “Năng Lượng Vũ Trụ”, danh từ được dùng để gọi tên ngành học thuật mới mẻ này, cộng thêm nữa là những bài giảng trực tiếp của Thầy Đáng trong những lớp học Nhân Điện Cao Cấp, dưới những hình thức hỏi đáp gọi là SEMINARS.

Trong những lớp Seminars này Thầy Đáng giảng giải về nhiều vấn đề, gần như mọi vấn đề, mọi đề tài, mọi vấn nạn của con người, xã hội, nhân sinh, v.v… Trong đó tất nhiên có các vấn đề quan yếu của sức khỏe con người, là các vấn đề thuộc các lĩnh vực Tâm Lý, Tâm Linh.

“Năng Lượng Vũ Trụ” là một danh từ khoa học thuần túy để chỉ về một loại vật chất gần như vô hình của Vũ Trụ. Nhưng đã được khoa học hiện đại thừa nhận sự hiện hữu của nó trong không gian vũ trụ bao la, vô cùng vô tận, bao gồm cả cái vũ trụ nhỏ bé địa cầu sinh sống của chúng ta. Năng lượng vũ trụ xuyên suốt mọi loại hình thể vật chất, luân lưu và năng động, chuyển dịch và biến hóa không ngừng nghỉ với những vận tốc chuyển động nhanh hơn ánh sáng.

Năng Lượng Vũ Trụ có nhiều tính chất rất kỳ diệu mà hiện nay con người còn hiểu biết rất ít. Một khi con người hiểu biết được nhiều hơn về Năng Lượng Vũ Trụ, thì con người sẽ được hưởng dụng muôn ngàn lợi ích lớn lao.

Một trong những tính chất kỳ diệu đặc biệt của Năng Lượng Vũ Trụ là tính chất Tâm Linh siêu hình, chi phối sự sống con người và vạn vật mà ngành Nhân Điện đã và đang ra công gắng sức nghiên cứu học hỏi, thực hiện thực hành cho những ứng dụng nhân sinh, trong đó có sự sống và sức khỏe con người.

Năng Lượng Vũ Trụ hãy còn xa lạ với nhiều người, nhưng những thành tựu của Nhân Điện trong thời gian qua, những ứng dụng có kết quả trong việc chăm sóc sức khỏe con người, động vật, thực vật, nông lâm ngư nghiệp v.v… là những bằng chứng và là những khích lệ trong việc nghiên cứu học hỏi, nhằm những mục đích tốt đẹp và cao cả là phục vụ Nhân Loại, nhân sinh, cây cỏ, thiên nhiên, muôn loài vạn vật.

 d/. Tâm Linh:

Khi nói Minh Triết Giác Ngộ hay Trí Huệ là những năng lực của Tâm Linh, không phải là những trí năng của Thể Xác. Chúng ta đang nói về những phạm vi siêu hình của Tâm Linh mà những trí năng và những nền văn minh khoa học của con người còn chưa nghiên cứu nhiều và còn chưa hiểu biết rõ.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta không có quyền đề cập đến, không phải vì vậy mà chúng ta không có quyền nghiên cứu học hỏi, quyền tư duy và quyền phát biểu về những quan điểm, quan niệm của chúng ta về những lĩnh vực Tâm Linh siêu hình này.

Bởi vì những quyền căn bản của con người đã được Liên Hợp Quốc công nhận, như chúng ta đã nhiều lần nêu ra. Bởi vì những lợi ích sức khỏe cũng như những lợi ích về kiến thức của Nhân Loại trong thời đại mới.

Tâm Linh là những ý niệm và lĩnh vực siêu hình đã có từ rất nhiều ngàn năm, nhưng vì là những vật thể, những năng lượng vô hình cho nên đến nay nó vẫn còn nhiều bí ẩn. Văn minh vật chất càng phát triển thì những nghiên cứu về Tâm Linh siêu hình càng ít đi.

Tuy nhiên Tâm Linh không bao giờ biến mất khỏi trần gian và Tâm Linh sẽ luôn luôn là vấn đề cần phải quan tâm của con người. Sau cùng thì con người không có một ai không phải đối diện với các vấn đề Tâm Linh siêu hình, những người tin và cả những người không tin sự hiện hữu của những năng lượng Tâm Linh siêu hình.

Vì thế, cho nên thay vì chạy trốn các vấn đề Tâm Linh siêu hình, chúng ta nên nghiên cứu học hỏi các vấn đề Tâm Linh siêu hình để tìm kiếm và áp dụng những lợi ích của nó cho sức khỏe cũng như cho nhiều lợi ích thiết thực khác của con người. Thực tế không chỉ có sức khỏe con người mà gần như là bất cư lĩnh vực nào của đời sống con người cũng gắn liền với những yếu tố Tâm Linh siêu hình. Chỉ là vấn đề chúng ta có nhận thấy hay không nhận thấy, chúng ta công nhận hay không công nhận, chúng ta nghiên cứu hay không nghiên cứu, chúng ta học hỏi hay không học hỏi.

Nhân Điện không ép buộc hay thuyết phục ai, bất kỳ ai tin hay nghe những quan niệm Tâm Linh của ngành Nhân Điện. Tuy nhiên Nhân Điện có thể trình bày, thậm chí có thể hướng dẫn cho những ai thành tâm, nghiêm chỉnh muốn nghiên cứu học hỏi, hay muốn có những trải nghiệm về Tâm Linh, bao gồm những tính chất lẫn năng lực của Tâm Linh siêu hình.

Hầu hết những học viên Nhân Điện chân chính đều có những trải nghiệm Tâm Linh siêu hình, ngay sau khi được Thầy Đáng khai mở Luân Xa 100% thì người học viên Nhân Điện đã có thể có những trải nghiệm Tâm Linh siêu hình, những cảm nhận về những năng lượng Tâm Linh vô hình ở quanh mình, khả năng tiếp xúc và cả những năng lực hóa giải những năng lượng Tâm Linh siêu hình này.

Nói một cách cụ thể và rõ ràng hơn, người học viên Nhân Điện khi có được những năng lực Tâm Linh, thì có thể cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn con người, linh hồn của cây cỏ, linh hồn muôn loài vạn vật, những linh hồn xấu tốt hiện diện gần xa tùy theo năng lực Tâm Linh của học viên, có thể tiếp xúc với những linh hồn đó và có thể tác động lên những linh hồn đó.

Sự hiện diện của một linh hồn không thích hợp trên một thân xác nào đó sẽ gây ra những tình trạng bệnh hoạn thể xác hay tâm thần, sự can thiệp bởi năng lực Tâm Linh của người học viên Nhân Điện có khả năng chữa lành bệnh tật cho người này trong chớp mắt, đó là những kinh nghiệm thực tế nhiều học viên Nhân Điện đã từng trải.

Tuy vậy, chúng ta cũng không bao giờ dùng những kinh nghiệm Tâm Linh này để chứng thực bất cứ điều gì với bất cứ một ai, chúng ta chỉ có thể trao đổi những kinh nghiệm Tâm Linh này với những ai đã từng trải qua những kinh nghiệm Tâm Linh, hoặc những ai tha thiết, chân thành muốn nghiên cứu, học hỏi.

Nhân Điện không chấp nhận bất cứ một hình thức mê tín dị đoan nào, tức là không chấp nhận bất cứ một niềm tin vô minh nào, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, vị Đại Thiền Sư Phật Giáo Tây Tạng đã nói rằng “ Niềm tin Thần Thánh, Tâm Linh phải bám chặt rễ trên những phần đất của trí tuệ”, Nhân Điện còn muốn bổ túc thêm là “Niềm tin Thần Thánh Tâm Linh cũng cần phải có những tàng lá sum xuê của những cảm nhận thân xác và những chứng nghiệm thực thể”.

Nhân Điện có niềm tin Tâm Linh, sự hiện diện và hoạt động của những năng lượng Tâm Linh siêu hình, nôm na là những linh hồn, có nhiều loại linh hồn khác nhau, tính chất khác nhau, năng lực khác nhau, năng lượng khác nhau, di chuyển, sinh hoạt trong nhiều thế giới Tâm Linh khác nhau. Một số linh hồn có năng lực giao tiếp với thế giới hữu hình con người. Ngược lại một số con người có những năng lực Tâm Linh giao tiếp với những linh hồn trong nhiều Thế Giới Tâm Linh khác nhau.

Như vậy Tâm Linh nói chung, Linh Hồn nói riêng là những đối tượng và những lĩnh vực siêu hình Nhân Loại đã biết đến từ nhiều ngàn năm trước đây. Nhưng bây giờ và mãi mãi là những lĩnh vực luôn luôn còn nhiều bí ẩn mà Nhân Loại còn phải học hỏi rất nhiều để có những ứng dụng hữu ích cho nhân sinh, trong đó có những công việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con người.

Mankind – Enlightenment - Love

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.