TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHÂN ĐIỆN

Ngành Nhân Điện đang được mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội, không có sự phân chia và giới hạn. Ai cũng có thể học và thực hành được Nhân Điện. Ngành Nhân Điện giúp cho con người phát triển tốt và hoàn thiện cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thể xác: Giúp cho cơ thể con người hết đau hết bệnh, có sức khỏe tốt.

Tinh thần: Giúp cho tinh thần tươi sáng, lạc quan và an lạc.

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.