TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Khoa Học Tâm Linh

Khóa học Ứng dụng khoa học tâm linh I, II: Cấp - Lớp 19 & 20

 

 KHÓA HỌC ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH I, II 

Cấp - Lớp 19&20  

(Xem lịch học tại đây)

 

-      Thực hành công thức giải quyết tận gốc các bế tắc, đau khổ về vật chất, tâm linh.

-      Nhìn nhận các bình diện đối lập.

-      Thanh lọc

-      Nhìn nhận về Quyền lực và sự ích kỷ.

-      Hội nhập vô giới hạn.

-      Sáng tạo vật chất.

-      Phát triển và ứng dụng Khoa học Tâm linh Nhân Điện vào đời sống.

 

ĐÂY LÀ CẤP - LỚP CUỐI CÙNG VÀ CAO NHẤT

CỦA NGÀNH NHÂN ĐIỆN THÀY LƯƠNG MINH ĐÁNG

 

 

1.        1.Chương trình Sơ cấp:

-         Khóa học Sơ cấp – phần 1: Cấp – Lớp 1; 2; 3

-                         Sơ cấp – phần 2: Cấp – Lớp 4; 5

2.    2.  Chương trình Trung cấp:

-          Khóa học Trung cấp – phần 1: Lớp 5.1&5.2 – Cấp 6&7

-          Khóa học Trung cấp – phần 2: Lớp 6 – Cấp 8

-          Khóa học Trung cấp  2: Lớp 7&7+ ; Cấp 9&10

3.   3.   Chương trình Cao cấp:

-          Khóa học Cao cấp  1: Cấp - Lớp 11; 12; 13

-          Khóa học Cao cấp  2: Lớp 13+ & 13++; Cấp 14 & 15

4.    4.  Chương trình Khoa Học Tâm Linh:

-          Khóa học Triết Học Đông Phương I, II, III: Cấp - Lớp 16; 17; 18

-          Khóa học Ứngng Dụng Khoa Học Tâm Linh I, II: Cấp – Lớp 19 & 20

 

 

*Đăng ký học tại đây

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Triết Học Đông Phương I, II, III và học viên dự thính.
 
 
                                                   Mankind - Enlightenment -  Love

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.