TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Cao cấp

Khóa học Cao cấp II: Lớp 13+ & 13++; Cấp 14 & 15

 

KHÓA HỌC CAO CẤP II

Lớp 13+ & 13++; Cấp 14&15

(Xem lịch học tại đây)

 

* KHÓA HỌC CAO CẤP II: LỚP 13+ & 13++ ; CẤP - LỚP 14&15

 

- Linh hồn tế bào, Linh hồn thần kinh.

- Điều khiển các linh hồn tế bào, linh hồn thần kinh.

- Năng lượng Tinh Tú, năng lượng Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế.

- Khả năng tái tạo vật chất

 

Khóa học tiếp theo: Triết Học Đông Phương I, II, III: Cấp - Lớp 16; 17; 18

   *Đăng ký học tại đây

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Cao cấp I và học viên dự thính.
 
 
                                                Mankind - Enlightenment -  Love

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.