TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Trung cấp

Khóa học Trung cấp II: Lớp 7 & 7+; Cấp 9 & 10

 

KHÓA TRUNG CẤP II

Lớp 7 & 7+; Cấp 9 & 10

(Xem lịch học tại đây)

 

 

* KHÓA TRUNG CẤP II: Lớp 7 & 7+; Cấp 9 & 10

 

- Luyện tập với mô hình Angten cá nhân.

- Sử dụng KTT nhỏ để truyền Năng lượng.

- Tập hạ nhịp tim.

- Minh triết & Giác ngộ. Con đường dẫn đến Minh triết & Giác ngộ.

- Hạnh Phúc & May mắn. Con đường dẫn đến Hạnh phúc & May mắn.

 

 

Khóa học tiếp theo: Cao cấp I: Cấp - Lớp 11; 12; 13

 

* Đăng ký học tại đây

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Trung cấp 1 - Lớp 6 và học viên dự thính.

 

                                       Mankind - Enlightenment - Love

 

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.