TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Trung cấp

Khóa học Trung cấp I - phần 2: Lớp 6 - Cấp 8

 

KHÓA HỌC TRUNG CẤP I - PHẦN II

Lớp 6 - Cấp 8 

(Xem lịch học tại đây)

 

* KHÓA HỌC TRUNG CẤP I - PHẦN II: Lớp 6 - Cấp 8 

 

- Luyện tập với mô hình Kim tự tháp.

- Hoàn thiện khả năng sử dụng Luân xa 6.

- Tâm linh và con người. Nguồn gốc của Nghiệp, Nghiệp Lực.

 

 

Khóa học tiếp theo: Trung cấp 2 : Lớp 7&7+; Cấp 9 & 10

 

* Đăng ký học tại đây

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Trung cấp 1 - phần 1 và học viên dự thính.

 

                                                 Mankind - Enlightenment - Love

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.