TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Nhân Điện - một hiện tượng mới

 

Nhân Điện là một hiện tượng mới lạ không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với Nhân Loại toàn thế giới. Nó mới lạ vì nó đơn giản dung dị mà mang lại hiệu quả, lợi ích cho đời sống nhân sinh, chưa từng thấy trong lịch sử Đông Tây kim Cổ và với tri thức vốn có của loài người thì không thể hiểu được, dù đó là sự thật. Vì vậy mà người ta chưa tin và nghi ngờ những hiệu quả của Ngành Nhân Điện mới mẻ này cũng là lẽ tự nhiên và Ngành Nhân Điện cũng không hề trách cứ.

May thay, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn có nhiều người đang muốn đi tìm chân lý đích thực của sự sống, mà chân lý đó thì đang được Nhân Điện bằng thực hành kiểm chứng. Ngành Nhân Điện mà Thầy Lương Minh Đáng dạy học viên thực hành: nói ít, làm nhiều, không ưa lý luận lại càng không muốn tranh cãi với bất cứ một trường phái quan điểm nào, đó cũng là biểu hiện "tính hòa bình" của Nhân Điện.

Thế giới “ vạn vật đồng nhất thể “ là tiền đề đạo đức để loài người không phân chia phân biệt, biết yêu thương nhau, đồng hành với nhau trong quá trình tiến hóa vì cùng chung một nguồn gốc.

Năng Lượng Vũ Trụ - Năng Lượng Toàn Năng này đã được Ngành Nhân Điện ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực của đời sống như chữa bệnh, tăng sản vật nuôi cây trồng, thủy sản và còn giảm nhẹ thiên tai, tạo ra môi trường Năng lượng mới, trong lành và thân thiện. Năng lượng Vũ trụ là Năng Lượng tinh khiết ẩn chứa ở mọi nơi mọi chỗ trong Hành tinh này và cả ngoài Vũ trụ nữa. Tâm linh của Năng lượng Vũ trụ là không thể cân đo, đong đếm bằng các phương tiện thí nghiệm sử dụng 5 giác quan thông thường, nhưng cảm nhận được sự hiện hữu của nó chính bằng hiệu quả sử dụng trong các lĩnh vực kể trên.

Năng lượng Vũ trụ đã được chuyển hóa thành điện năng qua mô hình ăng ten Nhân Điện, thắp sáng các bóng điện và vào một ngày giờ nào đó khi mà biến cố không mong muốn xảy ra trên toàn quả địa cầu, thì chính những cây ăng ten Nhân Điện - thông qua năng lực của các học viên Ngành Nhân Điện sẽ thắp sáng hành tinh này. Đó là niềm hy vọng của Nhân Loại mới.

(Master Lương Minh Đáng)

Mankind - Enlightenment  - Love

 

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.