TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Kỷ niệm lần thứ 70 sinh nhật Thày

 

Kỷ niệm lần thứ 70 sinh nhật Thày

 

 

 

30 tháng giêng, 2012  

70 năm qua Linh Hồn Thày đến với nhân gian, khi loài người ngày nay đã vượt xa tổ tiên với những tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra vật chất. Cùng với những tiến bộ ấy, sự cạnh tranh khốc liệt nhằm giành về cho mình phần vật chất nhiều hơn vẫn gia tăng không ngừng. Bị chi phối bởi những công cuộc cạnh tranh ấy, Niềm Tin và Tình Thương hư hao!

23 năm qua Thày đưa Nhân Điện đến với nhân gian, chúng con nhận ra Chân Giá Trị của cuộc sống, của từng sự sống, của từng sự tồn tại trong vũ trụ này. Thày dạy cho chúng con hiểu được thế nào là Đức Tin, là Tình Thương và cách để sử dụng Đức Tin và Tình Thương, hữu ích cho người, cho đời.

Thày vĩ đại và vô vàn yêu quý của chúng con…! Chúng con thấm nhuần tư tưởng Tình Thương – Sự Khai Sáng - Nhân Loại của Thày, gần gũi và thân thương đến từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của chúng con. Chúng con tạ ơn Thày đã ban cho chúng con sự Hiểu Biết. Tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã ban Linh Hồn Thày cho nhân gian…, Thày Lương Minh Đáng…!

 

 

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN  

MANKIND – ENLIGHTENMENT - LOVE

 

 

 

 


Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.