Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống »NHÂN ĐIỆN & TÂM LINH

NHÂN ĐIỆN & TÂM LINH

 

Nhiều người biết đến Nhân Điện như là một ngành học trị bệnh, cứu người, trên danh nghĩa Nhân Điện là một ngành Y Học Bổ Sung, thực tế Nhân Điện là ngành học tổng hợp nhiều ngành học khác nhau, nhiều đối tượng học hỏi nghiên cứu khác nhau, nhưng cùng một mục đích là mưu cầu hạnh phúc con người dựa trên hai yếu tố căn bản là Tình Thương & Giác Ngộ, cho nên tên gọi chính thức và đầy đủ của Nhân Điện là "Nhân Loại - Giác Ngộ - Tình Thương". Để đạt được những mục đích cao cả và những lợi ích thiết thực này, Nhân Điện học hỏi, nghiên cứu nhiều đề tài, nhiều đối tượng, nhiều lãnh vực khác nhau, đặc biệt nhất là những nghiên cứu học hỏi trong lĩnh vực tâm linh siêu hình, lĩnh vực còn nhiều xa lạ và bí ẩn đối với con người, nhưng vô cùng quan trọng và nhiều lợi ích trong đời sống chúng ta.

Tâm linh là danh từ chung để chỉ gọi tất cả những năng lực vô hình trong và ngoài vũ trụ, thế giới hữu hình và không gian vô hình quanh ta; nghiên cứu học hỏi tâm linh là nghiên cứu và học hỏi về tất cả những tính chất, tác động, ứng dụng, lợi ích, v.v… những năng lực vô hình này trong đời sống con người. Đây là những đối tượng và đề tài nghiên cứu và học hỏi nghiêm chỉnh và lợi ích con người từ nhiều ngàn năm trước đây, không phải là những vấn đề phù phiếm hay mới mẻ, không phải là những đối tượng vẽ vời hay hoang đường, mà là những đối tượng hoàn toàn cụ thể và thực tế, mặc dù là những đối tượng vật thể vô hình; vì những lợi ích thiết thực và to lớn của nhân loại, đây cũng là những đối tượng và đề tài cần nghiên cứu và học hỏi nghiêm chỉnh, khẩn thiết và sâu rộng của con người, hiện tại và tương lai.

Với những phương tiện tối tân của máy móc, khoa học, kỹ thuật ngày nay, con người đã quá quen thuộc với những vật chất vô hình chung quanh, hàng ngày chúng ta đều sử dụng những năng lượng vô hình trong không gian như điện thoại mobilephone, điện thư internet, radio, television, v.v… Tất cả những vật dụng này đều sử dụng những năng lượng vô hình, những sóng điện vô hình truyền đi trong không gian; hàng ngày, hàng giờ, chúng ta hoặc là tự nhiên, hoặc là bình thản, hoặc là thích thú, hoặc là tự hào mà không thắc mắc, không nghi ngờ, sử dụng rất nhiều năng lượng vô hình của vũ trụ qua những phương tiện máy móc của khoa học, những năng lượng con người chỉ mới biết đến và chỉ mới sử dụng trong thời gian rất gần đây, khoảng vài trăm năm ngắn ngủi so với lịch sử lâu dài nhiều triệu năm của con người.

Thực ra vũ trụ còn có rất nhiều năng lượng vô hình mà hiện tại con người còn chưa biết đến, hoặc là đã biết đến rồi, nhưng chưa sử dụng được, trong tương lai con người sẽ biết thêm rất nhiều thứ năng lượng vô hình trong số muôn muôn ngàn ngàn năng lượng vô hình của vũ trụ khôn gian, không gian gần cũng như không gian xa, không gian ba chiều và không gian đa chiều, vũ trụ nhỏ cũng như vũ trụ lớn. Trong tương lai, chẳng những con người có thể sử dụng được những năng lượng vô hình của vũ trụ bằng máy móc như hiện nay, mà con người còn có thể sử dụng những năng lượng vô hình của vũ trụ bằng chính những tiềm năng khả năng của mình, không cần dùng đến những phương tiện máy móc, khoa học.

Đó là những đối tượng nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành của ngành Nhân Điện, hiện tại Nhân Điện đã có những thành công, những hiệu quả, những ứng dụng và lợi ích những năng lượng vô hình mà ngành Nhân Điện gọi là “Năng Lượng Vũ Trụ”, tương lai Nhân Điện sẽ có thêm nhiều hiệu quả, nhiều thành công và nhiều lợi ích hơn nữa, nhiều đóng góp trên những lĩnh vực năng lượng vô hình và những lĩnh vực năng lực tâm linh. Việc sử dụng những năng lượng tâm linh vô hình mà chúng ta đã quen thuộc với danh từ và ý niệm khoa học là “Năng Lượng Vũ Trụ” trong việc trị bệnh với nhiều thành quả và kiểm nghiệm là những thí dụ cụ thể, những ứng dụng Năng Lượng Vũ Trụ trong nông ngư nghiệp thành công ở Thái Lan, Việt Nam là một thí dụ khác, những thí nghiệm điện năng tâm linh làm cháy sáng những bóng đèn của mô hình Antenna Nhân Điện là một thí dụ khác nữa về những năng lực siêu nhiên nhưng vẫn là thực tế của năng lượng tâm linh. Ngành Nhân Điện chỉ mới ra đời hơn 20 năm, một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đối với một ngành học tâm linh, có được bao nhiêu thành tích đã là những điều phi thường không thể tưởng tượng được, bất cứ ai cũng có đời sống tâm linh, nhưng không phải ai cũng muốn nghiên cứu hay học hỏi tâm linh, Thượng Đế cho con người nhiều quyền hạn tự do, quyền tự do học hỏi hay không học hỏi tâm linh, quyền tự do minh triết hay không minh triết, quyền tự do tôn kính Thượng Đế hay không tôn kính Thượng Đế.

Thực ra, từ ngàn xưa, trước khi có được những kiến thức khoa học, kỹ thuật, điện tử, điện năng, v.v… con người đã biết đến những năng lượng vô hình của vũ trụ, và cả những năng lực vô hình của Thượng Thiên, nhiều người biết đến những năng lượng vô hình của vũ trụ, nhưng những người biết sử dụng những năng lượng vô hình của vũ trụ thì lại rất ít, họ là những vị thầy tâm linh trong những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa, những đất nước văn minh cổ đại mà hiện nay chỉ còn lại những tên tuổi trong sách sử như Atlantic, hay những dấu vết công trình xây dựng những kim tự tháp cổ vĩ đại ở Ai Cập, Maya, Inca, v.v… và điều đáng tiếc là họ đã không truyền đạt khả năng sử dụng những năng lực tâm linh siêu hình này lại cho người khác, cho nên kết quả là trong lịch sử lâu dài của nhân loại, trong nhiều triệu năm qua chúng ta đã gần như không còn biết đến những tiềm năng khả năng đặc biệt này của con người.

Các tôn giáo thường nói đến những năng lực siêu hình của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, thường cầu nguyện các Đấng và cầu mong Các Đấng cứu giúp bằng những năng lực siêu hình. Nhân Điện không phải là một tôn giáo, nhưng Nhân Điện cũng có niềm tin về sự hiện hữu vô hình của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, niềm tin về những năng lực vô hình của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Nhân Điện cũng có phần cầu nguyện Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả. Mỗi tôn giáo tin tưởng và cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả riêng, Nhân Điện không phải là một tôn giáo, cho nên học viên Nhân Điện không bắt buộc phải cầu nguyện riêng một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả nào, học viên Nhân Điện tự do cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả theo tôn giáo, tín ngưỡng của mình, những học viên Nhân Điện không có tôn giáo tín ngưỡng nào đặc biệt, nếu muốn cầu nguyện thì Thầy Đáng dạy cầu nguyện “Thượng Đế” hay cầu nguyện “Tổ Tiên Nhân Loại”, là những Đấng Thiêng Liêng Cao Cả chung của mọi người.

Tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng quan niệm và tôn thờ những Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, nhưng mỗi tôn giáo, tín ngưỡng có những quan niệm, hình ảnh, danh xưng các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả riêng, Nhân Điện và Thầy Đáng tuyệt đối tôn trọng những tín ngưỡng, quan niệm, những tôn thờ riêng tư của mọi người, của mọi học viên không phân biệt sắc tộc, nguồn gốc, quốc gia, thành phần xã hội, v.v… nghĩa là Nhân Điện và Thầy Đáng tôn trọng tất cả các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả học viên Nhân Điện tin tưởng, trân trọng, tôn thờ, v.v… Trong Nhân Điện, Thầy Đáng thường đề cập đến Thượng Đế, đó là một tên gọi chung cho tất cả các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả không phân biệt là Đấng Thiêng Liêng Cao Cả của riêng tôn giáo nào, riêng tín ngưỡng nào, riêng cá nhân nào. Người có tôn giáo hay không có tôn giáo đều có thể sử dụng được danh từ Thượng Đế, một số danh từ khác cũng có những ý nghĩa và tính chất tương tự như danh từ Thượng Đế là: Trời, Phật, Chúa, Thượng Thiên, v.v…; gần gũi và dễ hiểu, dễ biết nhất là ý niệm và danh từ “Tổ Tiên Nhân Loại”.

Tôn giáo nào cũng có phần cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Nhân Điện và Thầy Đáng cũng có dạy cho học viên phần cầu nguyện các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, nhưng Nhân Điện và Thầy Đáng không hề bắt buộc một ai phải cầu nguyện, tất cả mọi học viên đều có quyền tự do cầu nguyện và quyền tự do không cầu nguyện; tự do tư tưởng và tự do hành động là những nguyên tắc căn bản của ngành Nhân Điện, và vì sự tự do tuyệt đối này chúng ta sẽ phải gánh lấy mọi trách nhiệm tư tưởng và hành động của chúng ta. Không ai bắt buộc chúng ta nghĩ gì hay làm gì, cho nên cũng sẽ không có ai gánh lấy trách nhiệm thay cho những tư tưởng hay hành động của chúng ta, những trách nhiệm với chính mình và những trách nhiệm với các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, các Đấng tuy vô hình nhưng luôn hiện hữu, ghi nhận, thẩm định và phán xét mọi tư tưởng, mọi hành động của chúng ta, mọi lúc, mọi nơi.

Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả luôn luôn có đầy đủ năng lực thấu hiểu tất cả những tâm tư, nguyện vọng thầm kín nhất của con người, cả những ý tưởng, những mong muốn chưa thành hình trong tim hay trong não của chúng ta, có như vậy chúng ta mới gọi là các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, và cũng vì vậy mà Thầy Đáng dạy khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần nói có một câu cầu nguyện ngắn gọn là “Cầu Nguyện Ngọc Hoàng Thượng Đế”, chúng ta không cần phải kê khai dài dòng những nguyện vọng, những ước muốn của chúng ta, chúng ta không cần phải bổ túc thêm bất cứ một điều cầu nguyện gì, chúng ta hoàn toàn không cần một thứ sơ tấu gì cả, thông thường khi cầu nguyện chúng ta có quá nhiều thứ cầu xin, những thứ chúng ta có thể nói ra miệng, và những thứ chúng ta còn giấu kín trong lòng.

Chúng ta nói ra hay không nói ra nguyện vọng, ước muốn của mình, Thượng Đế đều biết tất cả, đều hiểu tất cả, bởi vì Thượng Đế là chủ nhân của tất cả, bởi vì Thượng Đế có sáng tạo tất cả, khả năng sáng tạo và cả khả năng hủy diệt tất cả, thiên nhiên, cây cỏ, thú vật, con người, vũ trụ, v.v…; nhà Phật có câu nói “Phật tại Tâm”, Nhân Điện và Thầy Đáng có câu nói “Thượng Đế ở trong lòng”, chẳng những chúng ta cầu xin Thượng Đế đủ thứ mà chúng ta còn hứa hẹn với Thượng Đế đủ thứ, nhưng chúng ta nên biết rõ là Thượng Đế không cần chúng ta hứa hẹn điều gì cả, Thượng Đế không bao giờ so đo tính toán với chúng ta, Thượng Đế không bao giờ bắt bẻ những điều lỗi phải của chúng ta, bởi vì chúng ta là những con cái của Thượng Đế, Thượng Đế là Cha Mẹ của chúng ta, cho nên Thượng Đế luôn luôn bao dung, tha thứ, nhân ái, từ bi đối với chúng ta, Thượng Đế luôn luôn rộng lòng giúp đỡ con người.

Cúng bái mà minh triết là không mê tín, quỳ lạy mà giác ngộ là không dị đoan, cầu nguyện mà không minh triết giác ngộ thì vẫn là mê tín, vẫn là dị đoan; trong nhiều lớp học, Thầy Đáng thường nói câu “Anh chị em có thể dối gạt bất cứ ai, có thể dối gạt bất cứ người nào, anh chị em có thể dối gạt cả Thầy, nhưng anh chị em tuyệt đối không thể dối giạt Thượng Đế, anh chị em không thể dối gạt Thượng Đế bất cứ điều gì, bời vì Thượng Đế là hơi thở của anh chị em, Thượng Đế là mạch máu của anh chị em, Thượng Đế là tế bào của anh chị em, Thượng Đế là thần kinh của anh chị em, Thượng Đế là tất cả thể chất, tất cả tâm tư, tình cảm, tất cả tư tưởng, tất cả linh hồn của anh chị em cho nên Thượng Đế hiểu biết hết tất cả mọi điều kiện, mọi việc, mọi vật, trần gian, con người, vũ trụ, v.v…

Thầy Đáng cũng thường dạy rằng “học Nhân Điện là học hỏi những lỗi lầm của mỗi chúng ta, và học hỏi những ý muốn của Thượng Đế, Thượng Đế cho ta những quyền năng khả năng để chúng ta phụng sự ý muốn của Thượng Đế; ý muốn của Thượng Đế, Thượng Thiên luôn luôn là những ý muốn tốt đẹp, thánh thiện và chỉ có những ý muốn tốt đẹp, thánh thiện mới là ý muốn của Thượng Đế, Thượng Thiên, ý muốn của Phật, của Chúa, cụ thể là ý muốn chúng ta phục vụ con người, ý muốn chúng ta chúng ta thực hiện những tình thương nhân thế, ý muốn chúng ta học hỏi những bài học minh triết giác ngộ, để chúng ta thực hiện sự tiến hóa qua kiếp sống con người, không phải để thỏa mãn những ý muốn riêng tư, nhỏ bé, dục lợi của chúng ta”. Cho nên mỗi khi thành công chúng ta phải hiểu biết nguyên nhân sự thành công của chúng ta trong bất cứ việc nào, trong bất cứ phạm vi nào, thành công của chúng ta, thành quả của chúng ta thực tế là ý muốn, là quyền năng khả năng của Thượng Đế, của Thượng Thiên, không phải của chúng ta, có hiểu biết như vậy thì chúng ta mới không tự mãn, không tự đắc, không ảo tưởng những năng lực của mình.

Chúng ta cần biết là những năng lực của con người, bất kể con người nào, Hoàng Đế hay Đại Đế thì cũng đều là nhỏ bé và giới hạn, vô cùng nhỏ bé và vô cùng giới hạn, còn những năng lực của Thượng Thiên thì to lớn và to lớn vô cùng, to lớn không có giới hạn. Những khi thất bại, chúng ta cũng phải hiểu biết nguyên nhân những thất bại của chúng ta, thường là vì nhiều lý do, trong số đó có lý do là vì chúng ta đã làm những sự việc không đúng ý Thượng Đế, không hợp ý Thượng Thiên, không thực hiện thực hành những Thiên Mạng của Thượng Đế giao phó, không thực hành những bài học tâm linh: Giác Ngộ, Tình Thương, Nhân Ái, Từ Bi, v.v… Có hiểu biết như vậy chúng ta mới không có những thắc mắc, không có những nghi ngờ sự hiện hữu hay những quyền năng khả năng của Thượng Đế, của các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng; thực tế không ai có thể làm nghịch ý Thượng Đế, số mạng con người luôn luôn nằm sẵn trong tay của Thượng Thiên, mọi hành động của con người không sao qua khỏi sự kiểm soát của Thượng Đế, dù là Thượng Đế vô hình, mô tả ý niệm này người Trung Hoa có một câu ngạn ngữ rất hay là: “thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”.

Thường khi đau khổ chúng ta cầu nguyện Thượng Đế, dù chỉ là cầu nguyện bằng tư tưởng, Thượng Đế nghe thấy hết, nhưng mà Thượng Đế không bao giờ vội vã chạy đến để gỡ đi cái gánh nặng đau khổ của chúng ta, không có chuyện dễ dàng như vậy, không có chuyện đơn giản như vậy, những hình thức lễ bái cũng hoàn toàn vô ích, Thượng Đế không bao giờ đòi hỏi chúng ta những điều này, Thượng Đế không đòi hỏi chúng ta bất cứ một hình thức lễ bái nào hết, bất cứ một hình thức lễ bái nào cũng là mê tín dị đoan, chúng ta nói Nhân Điện không mê tín dị đoan là vì những điều này, trong Nhân Điện, Thầy Đáng không dạy học viên bất cứ một nghi thức lễ bái nào trong việc cầu nguyện, trong việc học Nhân Điện hay hành Nhân Điện. Lễ bái không cần thiết, lễ vật càng không cần thiết, Thượng Đế không ăn, không mặc cho nên mọi lễ vật đều vô nghĩa đối với Thượng Đế, dâng cúng bất cứ một thứ lễ vật nào cho Thượng Đế đều là những hành vi mê tín dị đoan. Tuy nhiên Thầy Đáng cũng thường dạy học viên là thực tế chúng ta còn phải lệ thuộc những phong tục tập quán gia đình, xã hội, cho nên tạm thời chúng ta cứ giữ những phong tục tập quán của quốc gia dân tộc mình, điều cần là chúng ta phải Minh Triết Giác Ngộ tất cả việc làm của chúng ta.

Thượng Đế không trực tiếp mang đi những gánh nặng đau khổ của chúng ta, Thượng Đế cũng không trực tiếp mang đến những hạnh phúc cho chúng ta, không phải mỗi lần mong muốn hạnh phúc, cứ quỳ xuống cầu nguyện thì Thượng Đế mang hạnh phúc đến cho chúng ta, không thể nào có chuyện dễ dàng, đơn giản như vậy. Thượng Đế luôn luôn hiện diện trong ta và ngoài ta để giúp đỡ chúng ta mọi thứ mọi điều, mọi lúc mọi nơi, khi chúng ta đau khổ hay khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta cầu nguyện hay khi chúng ta không cầu nguyện, khi chúng ta tin tưởng Thượng Đế, hay khi chúng ta không tin tưởng Thượng Đế. Thượng Đế cứu giúp những ai tin tưởng Thượng Đế, Thượng Đế cũng cứu giúp cả những ai không tin tưởng Thượng Đế, có như vậy thì Thượng Đế mới là Đấng Cao Cả Thiêng Liêng chúng ta kính trọng tôn thờ.

Cầu nguyện Thượng Đế là một thái độ cá nhân đối với Thượng Đế, một tâm tình của con cái đối với Cha Mẹ, những giây phút tâm linh chúng ta trở về với Thượng Thiên để học hỏi những bài học tâm linh cần thiết, cho nên hình thức cầu nguyện hữu hiệu nhất là tịnh tâm thiền định. Thái tử Siddhartha cần rất nhiều thời gian tịnh tâm thiền định để trở về với Thượng Thiên, học hỏi những bài học, Giác Ngộ, Minh Triết, Nhân Ái, Từ Bi, v.v… và chỉ sau khi học xong những bài học tâm linh này thái tử Siddhartha mới trở thành Đức Phật Thích Ca, trước đó thì không phải; chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian thiền định tịnh tâm để học hỏi những bài học Minh Triết, Giác Ngộ của Phật, của Chúa, của Thượng Đế, Thượng Thiên, của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, và quan trọng là chúng ta phải thực hiện thực hành những bài học Minh Triết Giác Ngộ này, cũng như nhiều bài học khác của Thượng Thiên, Trời Phật như: từ bi, bác ái, lương tâm, chân lý, công bình , v.v… thì chúng ta mới có thể giải trừ được những gánh nặng phiền muộn, khổ đau, v.v… chúng ta có thể tìm được những ân sủng của Thượng Thiên như bình an, hạnh phúc, v.v…

Chỉ có duy nhất những lời cầu nguyện, dù cho có bao nhiêu lời cầu nguyện, dù cho thái độ cầu nguyện chân thành mà không kèm theo những bài học tâm linh, không kèm theo những phần thực hiện, thực hành những bài học tâm linh Minh Triết, Giác Ngộ, Từ Bi, Nhân Ái, v.v… những lời cầu nguyện suông cho dù là chân thành đến thế nào cũng sẽ không mang lại kết quả gì cả. Cầu nguyện cho mình cũng vậy, cầu nguyện cho người khác cũng vậy, cầu nguyện cho mình thì tâm linh của mình phải học hỏi, tiến hóa; cầu nguyện cho ai thì tâm linh người đó cũng phải biết qui phục Thượng Thiên, phải biết học hỏi Giác Ngộ, phải biết thực hiện từ bi, nhân ái, v.v…; chúng ta cầu nguyện cho một người mà tâm linh người đó không hề chuyển hóa, không qui phục Thượng Thiên, không học hỏi minh triết giác ngộ, không nhân ái, từ bi, thì chúng ta không thể mong đợi một kết quả nào.

Phải tới lớp 7 Đặc Biệt Thầy Đáng mới chính thức dạy cho học viên học lời cầu nguyện Thượng Đế, nhưng những học viên được Thầy Đáng khai mở Luân Xa 100% cũng đã có được những năng lực cần thiết để cầu nguyện Thượng Đế, khai mở Luân Xa 100% ở một góc cạnh nào đó có nghĩa là khai mở những cánh cửa tâm linh vô hình, những cánh cửa tâm linh vô hình giao tiếp giữa những năng lượng cơ thể nhỏ bé và giới hạn của chúng ta với những năng lượng tâm linh của vũ trụ hay Thượng Thiên to lớn và vô giới hạn. Nói cách khác, việc khai mở Luân Xa của Thầy Đáng giúp cho học viên Nhân Điện có những năng lực tâm linh siêu hình; có những năng lực tâm linh siêu hình thì chúng ta mới có thể giao tiếp với thế giới tâm linh vô hình, thế giới ngự trị bởi các vị thần linh, các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả.

Có rất nhiều thế giới tâm linh vô hình quanh ta, mỗi thế giới tâm linh vô hình có rất nhiều thứ năng lượng tâm linh vô hình khác nhau, tương tự như ánh sáng mặt trời, ánh sáng các vì sao luôn luôn hiện diện tràn đầy trong vũ trụ không gian, nhưng nếu ở trong một căn phòng bị che chắn bởi những màn sáo vật chất thì có thể chúng ta không nhìn thấy ánh sáng, không giao tiếp được với ánh sáng. Việc khai mở Luân Xa của Thầy Đáng có thể so sánh với việc chúng ta vén những màn sáo đi, ánh sáng sẽ lập tức ùa vào tràn vào phòng, kết quả là chúng ta giao tiếp được ánh sáng, cảm nhận được ánh sáng, thụ hưởng được những năng lượng của ánh sáng, v.v…

Khai mở Luân Xa là khai mở những cánh cửa tâm linh của thể xác để tiếp nhận ánh sáng và năng lượng tâm linh của Thượng Thiên, cầu nguyện Thượng Đế có thể so sánh với việc tiếp xúc với ánh sáng vũ trụ, ánh sáng vũ trụ vốn có sẵn trong ngoài vũ trụ, vấn đề chỉ là chúng ta có muốn tiếp xúc hay không, chúng ta có năng lực tiếp xúc hay không. Thượng Đế luôn luôn hiện diện quanh ta, vấn đề thứ nhất là chúng ta có muốn tiếp xúc với Thượng Đế hay không, vấn đề tiếp theo là chúng ta có năng lực tiếp xúc với Thượng Đế hay không, vấn đề thứ ba là chúng ta có học hỏi được gì khi tiếp xúc với Thượng Đế hay không, vấn đề thứ tư là chúng ta có ứng dụng những điều học hỏi Thượng Thiên hay không, và nhiều vấn đề khác nữa.

Cầu nguyện Thượng Đế là chúng ta làm công việc tiếp xúc với Thượng Đế, vấn đề quan trọng là chúng ta có đủ năng lực để tiếp xúc với Thượng Đế hay không, Thượng Đế là một năng lực tâm linh, cho nên muốn tiếp xúc với Thượng Đế nhất thiết chúng ta phải có năng lực tâm linh, mà việc Thầy Đáng khai mở Luân Xa 100% cho chúng ta là một việc rất cần thiết. Vấn đề quan trọng khác của việc cầu nguyện là mục đích cầu nguyện của chúng ta, chúng ta cầu nguyện Thượng Thiên hay các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả để làm gì, không phải để đòi hỏi các Đấng mà là để được các Đấng dạy dỗ và để chúng ta học hỏi. Gần như mỗi lớp học Thầy Đáng đều nhắc nhở học viên điều này: “Các Đấng chỉ dạy cho chúng ta đường đạo, các Đấng không dạy cho cho chúng ta đường đời”, nhưng Thầy Đáng cũng thường bổ túc bằng câu nói: “Đường Đạo sẽ giúp ta sáng tỏ đường đời”, kết hợp hai lời dạy này chúng ta có kết luận là các Đấng giúp ta trực tiếp đường đạo và giúp ta gián tiếp đường đời.

Đường đạo là con đường tâm linh, là những năng lực siêu linh của Thượng Thiên, của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, đường đạo thì rộng lớn, mênh mông và vô giới hạn, tu hành là những bước đường thênh thang trên những con đường tâm linh vô giới hạn này, đi con đường nào, đi tới đâu là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, tùy theo tâm ý của mỗi người, không thể cưỡng ép, không nên cưỡng cầu, cho dù là những người thân thiết nhất như cha con, chồng vợ, anh chị em ruột thịt, cũng không thể lôi kéo nhau được. Danh từ tâm linh với nhiều người có vẻ xa lạ, mơ hồ, hay khó hiểu, nhiều người còn có những thành kiến, những nghi kỵ hay những lo sợ khi đề cập đến chữ tâm linh, Thầy Đáng đã chắt lọc tinh túy của tâm linh thành hai đối tượng gần gũi để dạy dỗ học viên Nhân Điện là “Giác Ngộ và Tình Thương”, tên gọi chính thức của ngành Nhân Điện.

Tóm lại, khi cầu nguyện Thượng Đế là khi chúng ta cần nghe những lời dạy dỗ của Thượng Thiên, cần thực hiện thực hành những lời dạy tình thương và giác ngộ của các Đấng, những phương tiện của đường đạo, nhưng nó sẽ giúp ta sáng tỏ đường đời; từ những sự sáng tỏ đường đời này, danh từ triết học gọi là minh triết, danh từ đạo học gọi là giác ngộ, chúng ta tự mình có thể tự giải quyết được những khó khăn, tự mình có thể giải trừ được những đau khổ, hay tự mình có thể mưu cầu hạnh phúc, bình an, v.v… Thượng Đế, Thượng Thiên không trực tiếp thực hiện những điều này cho chúng ta, các Đấng không bao giờ trực tiếp ban cho chúng ta họa, hay phúc, Thượng Đế, Thượng Thiên chỉ giúp đỡ chúng ta gián tiếp mà thôi, Thượng Đế có thể chỉ cho chúng ta những con đường hay dở đúng sai phải trái, nhưng mà chúng ta phải tự mình chọn lựa và phải tự mình bước đi. Cầu nguyện có kết quả hay không có kết quả tùy thuộc sự sáng tỏ hay không sáng tỏ của chúng ta, thực hành hay không thực hành lời dạy của Thượng Đế, của các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, tùy thuộc chúng ta minh triết hay không minh triết, chúng ta giác ngộ hay không giác ngộ.

Thế giới tâm linh có rất nhiều năng lượng tâm linh siêu hình, những năng lượng tâm linh cao cấp chúng ta gọi là các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, những năng lượng tâm linh trung cấp chúng ta gọi là Chư Vị Thần Thánh, nhứng năng lượng tâm linh thấp chúng ta gọi là những linh hồn bất tử bất diệt. Mỗi cấp tâm linh có những năng lượng tốt, có những năng lượng xấu, có những năng lượng lợi ích, có những năng lượng tai hại, danh từ người đời phân biệt là Thần Thánh hay Ma Quỷ, người đời tôn thờ Thần Thánh và kinh sợ Ma Quỷ, nhưng người đời không biết làm sao để có được sự giúp đỡ của Thần Thánh, không biết làm sao để có thể xa lánh Ma Quỷ.

Học viên Nhân Điện có những năng lực tâm linh để cảm nhận được sự hiện diện của Thần Thánh, có những năng lực tâm linh để cầu nguyện các bậc Thần Thánh, tức là những năng lực tâm linh tiếp xúc với Thần Thánh; dĩ nhiên là học viên Nhân Điện cũng có những năng lực tâm linh để cảm nhận sự hiện diện của những năng lượng xấu, năng lực tâm linh cầu nguyện những linh hồn bất tử bất diệt đi tu hay siêu thoát, đó là những khả năng và lợi ích tâm linh vô cùng to lớn và quý giá của người học viên Nhân Điện, nhiều học viên Nhân Điện có những kinh nghiệm thực tế và hữu dụng trong việc sử dụng những năng lực tâm linh này, chữa trị thành công những chứng bệnh “thần kinh giả”, giúp đỡ cho nhiều người hết đau hết bệnh vì nguyên nhân bị ảnh hưởng tác động của những năng lượng xấu; càng học lên cao có nghĩa là học viên Nhân Điện càng có thêm nhiều năng lực tâm linh, càng học lên cao càng có những năng lực tâm linh cao có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, giúp đỡ được nhiều trường hợp bệnh hơn.

Giữa thời đại văn minh, khoa học phát triển rực rỡ của nhân loại, thời đại nguyên tử, phi thuyền, điện tử, điện toán, digital, v.v… chúng ta có thể nói chuyện Thần Thánh, Ma Quỷ, Linh Hồn hay không? Nói chuyện Thần Thánh, Ma Quỷ, Linh Hồn phải chăng là nói những chuyện mê tín, dị đoan, huyền hoặc, mơ hồ, viển vông? Thầy Đáng luôn luôn khẳng định Nhân Điện bài trừ mê tín, dị đoan, giải trừ ma quỷ, bùa chú; chúng ta nói chuyện Thần Thánh, Ma Quỷ, Linh Hồn nhưng không nói chuyện mê tín, dị đoan, chúng ta nói những chuyện rất nghiêm chỉnh về những lĩnh vực tâm linh siêu hình nhưng có thực trong xã hội nhân sinh, trong đời sống thực tại con người, trong thế giới vật chất trần gian và trong thế giới không gian vũ trụ rộng lớn.

Chúng ta nói chuyện thần thánh nhưng chúng ta tuyệt đối không nói chuyện mơ hồ, Thần Thánh vô hình nhưng không ở đâu xa, Thần Thánh không phải là những nhân vật có cánh trong những truyền thuyết, Thần Thánh có đạo đức hoặc tài năng nhưng không tự mình thể hiện, Thần Thánh thể hiện tài năng, đạo đức trong thân xác con người, câu nói của Thầy Đáng “con người giúp con người” nằm trong ý nghĩa này. Nói một cách khác thì tất cả những gì mà chúng ta, con người thường tự mãn, tự hào, những gì gọi là tài giỏi, đạo đức, những gì gọi là thành tựu thành công của chúng ta, những thành tựu thành quả của khoa học, kỹ thuật, v.v… tất cả đều là công lao, tài sức của chư vị Thần Thánh vô hình, nếu không có sự phò trợ của chư vị Thần Thánh vô hình do sự sai phái của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Thượng Đế, Thượng Thiên, đến trần gian để giúp đỡ cho nhân loại, thì chúng ta chẳng những là không tạo ra được những thành quả thành tích gì cả, mà ngay cả mạng sống, sức khỏe của chúng ta cũng khó được bào toàn.

Chúng ta nói chuyện Ma Quỷ giữa thời đại văn minh, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta nói những chuyện huyền ảo mơ hồ, mê tín, dị đoan; Ma Quỷ có rất nhiều, đầy rẫy quanh ta, nhưng Ma Quỷ vô hình cho nên chúng ta không nhìn thấy được, Ma Quỷ không xuất hiện như những hình ảnh quái dị trong những phim truyện ma quái chúng ta vẫn thường nghe thấy, Ma Quỷ thường xâm nhập vô cơ thể con người, không hẳn là những cơ thể xấu xí, có khi là những cơ thể rất xinh đẹp, không hẳn là những con người bần hàn, có khi là những người quý phái, giàu sang, không hẳn là những con người yếu đuối bệnh hoạn mà có thể là những con người mạnh mẽ, thể lực, quyền uy. Trên thực tế nhân loại đã từng xuất hiện biết bao con Ma Quỷ hung dữ trong thân xác con người, những kẻ chuyên gây tội ác, tàn hại sinh linh, chính là những con Ma Quỷ, có những con Ma Quỷ chỉ giết hại một vài người, có những con Ma Quỷ đã từng giết hại hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con người, những con Ma Quỷ hiện diện trong thân xác con người ở đâu cũng có, thời đại nào cũng có.

Ngoài ra chúng ta còn phải đặc biệt chú ý đến những con Ma Quỷ rất nhỏ luôn luôn rình rập, ẩn nấp bên mình để làm hại chúng ta, làm hại cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, một tư tưởng rồ dại hay xấu xa, một ý tưởng gian trá hay độc ác, một ý muốn tham lam hay hại người, v.v… chính là những móng vuốt của Ma Quỷ mà ai ai cũng có những kinh nghiệm này ngay trong chính bản thân của mình. Ma Quỷ là những năng lượng xấu, vô hình nhưng có thật và luôn luôn hiện diện quanh ta, con người cho dù văn minh hay không văn minh, tiến hóa hay không tiến hóa, vẫn có thể bị những năng lượng Ma Quỷ chi phối, tác hại, con người càng tài giỏi, càng thế lực, có khi những tác hại do Ma Quỷ gây ra còn nhiều hơn, còn lớn hơn; học Nhân Điện là học năng lực giải trừ những chi phối của Ma Quỷ, càng học lên cao càng có thêm những năng lực giải trừ những chi phối của Ma Quỷ, giải trừ cho mình và giải trừ cho người khác. Như vậy, Nhân Điện không những là điện năng của con người mà còn là điện năng của Thượng Đế, Thượng Thiên, chỉ có những điện năng siêu phàm của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả mới có được những năng lực giải trừ Ma Quỷ.

Linh hồn cũng là một đối tượng tâm linh nghiên cứu, học hỏi của ngành Nhân Điện, Tôn Giáo, Triết Học Đông Tây đều nói đến linh hồn con người, mặc dù là vô hình nhưng mà gần như không ai chối cãi sự hiện hữu của linh hồn, Nhân Điện chỉ lo nghiên cứu và học hỏi linh hồn để giúp ích cho đời sống con người, không cần bàn cãi hay thảo luận, tranh luận với bất cứ ai về sự hiện hữu của linh hồn, nhưng phần lớn học viên Nhân Điện đều có nhưng kinh nghiệm về sự hiện hữu của linh hồn, đặc biệt là sự hiện hữu của những linh hồn không siêu thoát mà ngành Nhân Điện gọi là những Linh Hồn Bất Tử Bất Diệt. Những linh hồn không siêu thoát là những linh hồn rất đau khổ vì nhiều lý do, không có thân xác để sống là một lý do đau khổ, vay mượn thân xác của linh hồn khác cũng là một lý do đau khổ, những thân xác bị những Linh Hồn Bất Tử Bất Diệt xâm nhập cũng đau khổ, bệnh hoạn ốm đau. Học Nhân Điện là học cái năng lực giải thoát những Linh Hồn Bất Tử Bất Diệt này, giúp đỡ cho những thân xác ốm đau bệnh hoạn vì nguyên nhân Linh Hồn Bất Tử Bất Diệt xâm nhập được mạnh lành, đây là những thành quả thực tế của ngành Nhân Điện, những công quả công đức vô lượng của học viên Nhân Điện.

Tâm linh là phạm vi của những năng lượng và năng lực vô hình và huyền bí, nhưng không phải là mê tín hay dị đoan. Tâm linh tuy vô hình nhưng không phải là xa lạ hay viển vông, tâm linh là những năng lượng vô hình nuôi dưỡng và giúp đỡ thân xác con người, không có sự hiện hữu của tâm linh thì thân xác con người chỉ là một thân xác vô tri, không phải là con người tri thức, tâm linh là những năng lực vô hình chi phối mọi tư tưởng, mọi tình cảm, mọi sinh hoạt của chúng ta, thân xác là đời sống hữu hạn của con người, tâm linh là đời sống bất diệt của con người, mỗi đời kiếp thân xác là một giai đoạn học hỏi tiến hóa của tâm linh, tu hành là thực hiện sự tiến hóa của tâm linh, Thần Thánh là những tâm linh đã học hỏi tiến hóa cao có những năng lực mạnh mẽ, tài năng hơn năng lực những tâm linh khác. Nhiều học viên Nhân Điện có những kinh nghiệm về tâm linh, nhiều học viên Nhân Điện cảm nhận được năng lượng tâm linh, nhiều học viên Nhân Điện sử dụng được những năng lực tâm linh, nhiều học viên hưởng dụng được những lợi ích từ những bài học tâm linh của Thầy Đáng, những lợi ích cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, nhân loại, v.v…

 

Mankind – Enlightenment - Love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
Tin mới
Phong thủy - Nhân Điện ứng dụng
Ngôn ngữ
Language: loading...
Calendar
Liên kết
Sự kiện
Thống kê
Trực tuyến: 7
Hôm nay: 442
Hôm qua: 748
Tháng này: 16800
Tháng trước: 27113
Lượt truy cập: 871092
Quảng Cáo
  • Facebook
Designed by: WEB60S.COM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Điện thoại: 04- 6 2947292 - 097 6661313
  • E-mail: info@nangluongcuocsong.com.vn
  • Tư vấn khóa học giải đáp về Nhân Điện
  • Hỗ trợ các vấn đề trên website