TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

NHÂN ĐIỆN & TÂM LINH

NHÂN ĐIỆN & TÂM LINH

 

Nhiều người biết đến Nhân Điện như là một ngành học trị bệnh, cứu người, trên danh nghĩa Nhân Điện là một ngành Y Học Bổ Sung, thực tế Nhân Điện là ngành học tổng hợp nhiều ngành học khác nhau, nhiều đối tượng học hỏi nghiên cứu khác nhau, nhưng cùng một mục đích là mưu cầu hạnh phúc con người dựa trên hai yếu tố căn bản là Tình Thương & Giác Ngộ, cho nên tên gọi chính thức và đầy đủ của Nhân Điện là "Nhân Loại - Giác Ngộ - Tình Thương". Để đạt được những mục đích cao cả và những lợi ích thiết thực này, Nhân Điện học hỏi, nghiên cứu nhiều đề tài, nhiều đối tượng, nhiều lãnh vực khác nhau, đặc biệt nhất là những nghiên cứu học hỏi trong lĩnh vực tâm linh siêu hình, lĩnh vực còn nhiều xa lạ và bí ẩn đối với con người, nhưng vô cùng quan trọng và nhiều lợi ích trong đời sống chúng ta.

Tâm linh là danh từ chung để chỉ gọi tất cả những năng lực vô hình trong và ngoài vũ trụ, thế giới hữu hình và không gian vô hình quanh ta; nghiên cứu học hỏi tâm linh là nghiên cứu và học hỏi về tất cả những tính chất, tác động, ứng dụng, lợi ích, v.v… những năng lực vô hình này trong đời sống con người. Đây là những đối tượng và đề tài nghiên cứu và học hỏi nghiêm chỉnh và lợi ích con người từ nhiều ngàn năm trước đây, không phải là những vấn đề phù phiếm hay mới mẻ, không phải là những đối tượng vẽ vời hay hoang đường, mà là những đối tượng hoàn toàn cụ thể và thực tế, mặc dù là những đối tượng vật thể vô hình; vì những lợi ích thiết thực và to lớn của nhân loại, đây cũng là những đối tượng và đề tài cần nghiên cứu và học hỏi nghiêm chỉnh, khẩn thiết và sâu rộng của con người, hiện tại và tương lai.

Với những phương tiện tối tân của máy móc, khoa học, kỹ thuật ngày nay, con người đã quá quen thuộc với những vật chất vô hình chung quanh, hàng ngày chúng ta đều sử dụng những năng lượng vô hình trong không gian như điện thoại mobilephone, điện thư internet, radio, television, v.v… Tất cả những vật dụng này đều sử dụng những năng lượng vô hình, những sóng điện vô hình truyền đi trong không gian; hàng ngày, hàng giờ, chúng ta hoặc là tự nhiên, hoặc là bình thản, hoặc là thích thú, hoặc là tự hào mà không thắc mắc, không nghi ngờ, sử dụng rất nhiều năng lượng vô hình của vũ trụ qua những phương tiện máy móc của khoa học, những năng lượng con người chỉ mới biết đến và chỉ mới sử dụng trong thời gian rất gần đây, khoảng vài trăm năm ngắn ngủi so với lịch sử lâu dài nhiều triệu năm của con người.

Thực ra vũ trụ còn có rất nhiều năng lượng vô hình mà hiện tại con người còn chưa biết đến, hoặc là đã biết đến rồi, nhưng chưa sử dụng được, trong tương lai con người sẽ biết thêm rất nhiều thứ năng lượng vô hình trong số muôn muôn ngàn ngàn năng lượng vô hình của vũ trụ khôn gian, không gian gần cũng như không gian xa, không gian ba chiều và không gian đa chiều, vũ trụ nhỏ cũng như vũ trụ lớn. Trong tương lai, chẳng những con người có thể sử dụng được những năng lượng vô hình của vũ trụ bằng máy móc như hiện nay, mà con người còn có thể sử dụng những năng lượng vô hình của vũ trụ bằng chính những tiềm năng khả năng của mình, không cần dùng đến những phương tiện máy móc, khoa

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.