TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

NHÂN ĐIỆN & TÔN GIÁO

NHÂN ĐIỆN & TÔN GIÁO

Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới. Cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh rất nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và khôn lường.

Trên thực tế, ngay cả những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia không có tín ngưỡng, không có tôn giáo cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng, chi phối của tín ngưỡng, tôn giáo, ngay cả nhiều ngành học thuật xem ra có vẻ rất vô can đối với tín ngưỡng, tôn giáo, như khoa học, kỹ thuật, y khoa, v.v… trong nhiều trường hợp cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng, chi phối của tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên danh nghĩa và nguyên tắc, Nhân Điện thuần túy chỉ là một ngành Y Học cổ truyền, một phân ngành của ngành Y Học Bổ Sung Thế Giới, một phân khoa y học bổ sung của viện Y Học Bổ Sung Colombo, Sri Lanka, nhưng đối tượng nghiên cứu, học hỏi thực hiện thực hành của ngành Nhân Điện là “Nhân Loại, Giác Ngộ, Tình Thương”, tuy không phải là một tôn giáo, nhưng Nhân Điện cũng như bao nhiêu ngành học thuật khác, tổ chức Nhân Điện cũng như bao nhiêu tổ chức khác, học viên Nhân Điện cũng như bao nhiều con người khác, không thể sống hoàn toàn độc lập không bị lệ thuộc, chi phối, ảnh hưởng của tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tôn giáo, v.v…

Trên thực tế học viên Nhân Điện thuộc nhiều thành phần xã hội, quốc gia, dân tộc khác nhau, cho nên họ cũng có những tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tôn giáo khác nhau, Nhân Điện và Thầy Đáng không buộc học viên phải theo một tôn giáo, tín ngưỡng nào hết, học viên Nhân Điện hoàn toàn tự do theo đuổi tín ngưỡng phong tục tập quán, tôn giáo của mình. Ngay cả những phong tục tập quán cổ xưa lạc hậu, sai lầm, tai hại mà không thể cấm đoán v.v… khi được hỏi ý kiến, Thầy Đáng cũng trả lời một cách rất thận trọng là Thầy Đáng không thể cho những lời khuyên trực tiếp được, học viên cần phải học hỏi sự minh triết và giác ngộ để hành động, điều quan trọng là sự phù hợp thời gian, không gian, một việc có thể đúng trong thời gian này nhưng lại có thể sai trong thời gian khác, một việc có thể sai trong thời gian này nhưng vẫn có thể đúng trong thời gian khác, nhiều lần Thầy Đáng nói chân lý là thay đổi, một trong những ý nghĩa của nó là như vậy.

Đi vào thực chất nội dung, Nhân Điện nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành những năng lực tâm linh siêu hình, điều rất gần gũi với tính chất và nội dung của tất cả các tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới, điều phù hợp và gần gũi với tất cả mọi người trên thế gian, tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ người nguyên thủy đến người văn minh. Tâm linh và những năng lực siêu hình cho dù con người không nhìn thấy, nhưng mà nhiều người ý thức hoặc công nhận, quan trọng là không có luật pháp của quốc gia nào, kể cả những quốc gia độc tài, độc đoán, vô thần cũng không có đạo luật nào cấm đoán người dân tin tưởng sự hiện diện vô hình của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật Trời, thần tiên.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nhân Điện là học hỏi nghiên cứu những quyền năng khả năng của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng để ứng dụng vào đời sống con người, điều này không vi phạm đạo lý, luật pháp của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những quốc gia độc giáo hay vô thần, những quốc gia văn minh hay những quốc gia không văn minh, bởi trên thực tế bất cứ quốc gia nào cũng có những người dân tin tưởng thần quyền, tin tưởng những quyền lực của các Đấng Cao Cả vô hình ngự trị đời sống con người hiện tại hay là mai sau.

Ở cấp lớp căn bản, học viên Nhân Điện được học “Hít thở, tịnh tâm, Yoga Thiền Định Nhập Định, khai mở các Luân Xa, đặt tay truyền điện trị bệnh”, đây là một ngành y học với những phương pháp trị bệnh hoàn toàn mới lạ, những quan điểm và ý niệm trị bệnh mới lạ hoàn toàn, những ai không tin tưởng là quyền hạn tự do của mỗi cá nhân, những ai tin tưởng thì đó cũng là quyền tự do của con người. Điểm quan trọng là những phương thức học tập này không gây bất cứ một tổn hại thân thể, tinh thần nào cho học viên, châm cứu hay bấm huyệt, đấm bóp gây những tác động trực tiếp lên thân thể con người còn được nhiều người, nhiều nơi chấp nhận, Nhân Điện không có bất cứ một tác động trực tiếp nào lên người của bệnh nhân, cho nên Nhân Điện không có bất cứ một vi phạm luật lệ luật pháp nào.

Ở những cấp lớp căn bản này, Nhân Điện có mối tương quan với môn ngành Yoga thiền định của Ấn Độ từ nhiều ngàn năm trước đây, căn bản là phần tịnh tâm, hít thở, thiền định, nhập định, các nhà Yoga Ấn Độ cho rằng phương pháp này sẽ mang lại sức khỏe tinh thần và thể xác con người. Lý thuyết và phương pháp của các nhà Yoga thiền định Ấn Độ đã được nhiều người theo, nhiều quốc gia trên thế giới công nhận là một ngành học thuật y khoa cổ truyền. Điểm khác biệt giữa Yoga và Nhân Điện là Nhân Điện có thêm phần khai mở Luân Xa và truyền điện trị bệnh cho người khác, còn Yoga thì không có phần khai mở Luân Xa, không có phần truyền điện cho người khác, chỉ có thể tự trị bệnh cho cá nhân mà thôi.

Có một điểm khác biệt rất quan trọng giữa Yoga và Nhân Điện là khác biệt về quan điểm, trong khi Yoga quan niệm tịnh tâm thiền định để thu nhận một luồng khí tiên thiên gọi là prana để bồi bổ sức khỏe con người, thì Nhân Điện cần đến sự khai mở Luân Xa, thực chất là học viên tiếp nhận một năng lực siêu nhiên để rồi từ cái năng lực siêu nhiên này học viên có thể tự trị bệnh cho mình hay truyền cái năng lực siêu nhiên này mà ngành Nhân Điện gọi nôm na là “điện” để trị bệnh cho người khác, khi cần giải thích rõ Thầy Đáng nói là dòng điện của Thượng Thiên, tức là năng lực của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả mà Thầy là người đại diện để truyền dạy lại cho các học viên Nhân Điện.

Các nhà khoa học và những cá nhân ham chuộng khoa học dĩ nhiên là không công nhận những năng lực tâm linh, họ chỉ công nhận những giá trị của vật chất thì Nhân Điện và Thầy Đáng đặt tên cho ngành Nhân Điện là ngành “trị bệnh bằng Năng Lượng Vũ Trụ” (Universal Energy Healing) với lý thuyết là nguồn năng lượng vũ trụ vô hình đầy rẫy trong không gian có khả năng trị bệnh cho con người, nguồn năng lượng đó ngành Yoga gọi là khí Prana, ngành khí công Trung Hoa gọi là “khí”, từ ngữ khác nhau nhưng mà quan điểm, ý niệm khá giống nhau, điểm khác biệt là người tập Yoga không truyền prana cho người khác được, học viên Nhân Điện có khả năng truyền Năng Lượng Vũ Trụ cho người khác.

Ở cấp lớp căn bản, học viên Nhân Điện truyền Năng Lượng Vũ Trụ  cho người khác trực tiếp bằng tay, ở cấp cao hơn, học viên Nhân Điện có thể truyền Năng Lượng Vũ Trụ cho người khác bằng Luân Xa 6, hay bằng tư tưởng, có thể cùng một lúc truyền Năng Lượng Vũ Trụ cho nhiều người khác nhau ở những không gian, khoảng cách khác nhau. Đây là khả năng rất thần kỳ và rất khác biệt với nhiều ngành học thuật khác đã có từ trước tới nay, và cũng chính điểm thần kỳ khác biệt này đã làm cho nhiều người thắc mắc nghi ngờ tính xác thực của Nhân Điện, nhiều nhà khoa học có thể chấp nhận sự hiện hữu của Năng Lượng Vũ Trụ nhưng lại nghi ngờ tính chất trị bệnh của Năng Lượng Vũ Trụ, ngành Nhân Điện và Thầy Đáng chứng minh những tính chất thần kỳ của Năng Lượng Vũ Trụ bằng những kết quả trị bệnh thực tế, không những chỉ trị được bệnh hoạn cho con người mà Năng Lượng Vũ Trụ còn có những vai trò quan trọng khác trong đời sống con người, những ứng dụng hữu ích trong nông lâm ngư nghiệp và trong nhiều ngành học thuật khác nhau.

Nói cho rõ hơn thì thực ra Nhân Điện không phải là một ngành học nhằm đào tạo những người thầy thuốc khám bệnh, chữa trị bệnh như bao nhiêu vị thầy thuốc Đông Tây Y thông thường, trị bệnh chỉ là một lĩnh vực trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu học hỏi của ngành Nhân Điện mà thôi, ngay trong lĩnh vực trị bệnh, Nhân Điện không thay thế cho bất cứ một ngành y học Đông Tây, kim cổ nào hết, Nhân Điện chỉ làm một vai trò bổ túc bổ sung, không chỉ cho riêng các ngành y học y khoa mà cho tất cả các môn ngành học thuật, Nhân Điện cung cấp cái năng lực nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành tất cả các ngành học thuật Đông Tây, một sự đóng góp công sức cho những ai cần đến sự đóng góp của Nhân Điện, Nhân Điện không đào tạo nên các nhà chuyên môn, Nhân Điện chỉ bổ sung năng lực cho những nhà chuyên môn cần đến Nhân Điện. Hãy cho một thí dụ, Nhân Điện không đào tạo cho bất cứ một học viên nào trở thành nhà châm cứu, nhưng bất cứ một nhà châm cứu nào cần đến thì Nhân Điện có thể giúp đỡ họ có được những năng lực châm cứu đặc biệt như hiệu quả cao hơn, phương pháp giản dị hơn, thời gian nhanh hơn.

Cũng vậy, bước sang lĩnh vực tôn giáo, Nhân Điện không phải là một tôn giáo cho nên học viên Nhân Điện không phải là tín đồ, thuần túy chỉ là một học viên nếu muốn theo học, không có một dụ dỗ hay ép buộc nào, học Nhân Điện là một việc hoàn toàn tự do tự  nguyện, người tín đồ tôn giáo nào cũng theo học Nhân Điện được, người không có tôn giáo tín ngưỡng nào hết cũng theo học ngành Nhân Điện được, tín ngưỡng không phải là đối tượng học hỏi nghiên cứu của ngành Nhân Điện, đối tượng học hỏi nghiên cứu của ngành Nhân Điện là “Nhân Loại, Giác Ngộ, Tình Thương”, Nhân Loại là tất cả mọi người, những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng, những người có tôn giáo và những người không có tôn giáo, những người ham chuộng khoa học kỹ thuật và cả những người ham chuộng những giá trị tâm linh siêu hình.

Tuy Nhân Điện không phải là một tôn giáo, nhưng nội dung, tính chất của Nhân Điện quả thật cũng có nhiều điểm tương quan tôn giáo, xin nói rõ chỉ là tương quan tôn giáo mà không phải là tôn giáo, tương quan lớn nhất là những đối tượng học hỏi tâm linh, những năng lực siêu hình, những quyền năng khả năng của Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng. Nói Nhân Điện không phải là tôn giáo bởi vì Nhân Điện không thờ tự sùng bái riêng một vị giáo chủ nào, một vị thần thánh riêng nào, một đấng Thiêng Liêng riêng nào, mà cũng không phải là một giáo phái đa thần thờ tự đủ thứ thần thánh nào.

Nhân Điện không đòi hỏi học viên phải cầu nguyện riêng một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả nào, Nhân Điện để cho học viên hoàn toàn tự do chọn lựa những Đấng Thiêng Liêng cá nhân mình tin tưởng để cầu nguyện, Nhân Điện chỉ bổ túc phần năng lượng để học viên có đầy đủ năng lực trong sự cầu nguyện của mình, Nhân Điện cũng không đề ra bất cứ một hình thức cầu nguyện riêng biệt nào, học viên có toàn quyền tự do chọn lựa những phương thức cầu nguyện mình ưa thích, hoặc phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của mình, Nhân Điện chỉ đề nghị học viên một phương thức cầu nguyện đơn sơ đơn giản nhất là cầu nguyện bằng tư tưởng, bằng suy nghĩ, suy tư, sự giao tiếp qua ngã tâm linh siêu hình với các Đấng Cao Cả vô hình, không có nghi thức nào rườm rà hết, không hình thức vật chất nào hết.

Đối với những học viên không theo một tôn giáo nào hết, không có một tín ngưỡng nào riêng biệt nếu muốn có một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả để cầu nguyện hay tôn thờ thì Nhân Điện và Thầy Đáng đề nghị những học viên này tin tưởng và cầu nguyện một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả chung với danh xưng Thượng Đế, nếu không nữa thì những học viên này có thể tin tưởng và cầu nguyện Tổ Tiên Nhân Loại, nhưng cũng xin lặp lại một lần nữa là những điều này hoàn toàn không bắt buộc bất cứ ai. Điều lưu ý là nhiều học viên đã may mắn tiếp xúc được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, được sự chỉ dạy và giúp đỡ của các Đấng trên mặt tâm linh, sáng tỏ đường đạo, thông suốt đường đời, không thể phán quyết ai là người may mắn, chỉ biết chắc là những người có được những may mắn thường là những người đã phải chịu nhiều thử thách trên đường đạo cũng như đường đời, những ai không từng trải qua nhiều thử thách trong đời thì thực rất khó được tiếp xúc với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.

Chúng sanh luôn luôn cầu nguyện Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, may mắn chúng ta mới tiếp xúc được Các Đấng, nhưng khi được tiếp xúc rồi thì Các Đấng dạy dỗ chúng ta những gì, các Đấng không dạy chúng ta công danh sự nghiệp tiền tài gì cả, có nhiều tôn giáo khác nhau, có nhiều Đấng Thiêng Liêng Cao Cả khác nhau, nhưng mà nói chung thì Các Đấng đều dạy chúng ta một bài học chung, đó là bài học “Giác Ngộ và Tình Thương”. Chỉ có một bài học chung này, thực tế cho đến nay nhiều ngàn năm đã trải qua, nhiều vị giáo chủ đã ra đời để dạy dỗ chúng sinh, nhưng nhân loại vẫn chưa học hỏi được bài học này, vẫn chưa thực hiện thực hành được những bài học của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, bằng chứng là nhân loại vẫn không ngừng tranh chấp, hận thù, ganh ghét, tị hiềm, chém giết, chiến tranh, đau khổ, đói nghèo, v.v…

Nhân Điện không phải là một tôn giáo nhưng Nhân Điện vẫn dạy cho học viên bài học căn bản chung của tất cả các tôn giáo là: “Giác Ngộ, Tình Thương” bởi vì đây là bài giải đáp lớn nhất cho những nỗi khổ đau của nhân loại, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, quá khứ, hiện tại, tương lai. Bởi vì không phải một tôn giáo, một trường học đạo giáo, cho nên Nhân Điện và Thầy Đáng không dạy cho học viên phần thuyết giảng hay giáo lý nào hết, kể cả phần giáo lý căn bản của Giác Ngộ, Tình Thương, không và tuyệt đối không, Nhân Điện và Thầy Đáng chỉ dạy cho học viên cái năng lực để học hỏi, không riêng phần giáo lý căn bản này mà bất cứ giáo lý, học lý nào khác mà người học viên cảm thấy cần học, muốn học. Nói một cách khác Nhân Điện và Thầy Đáng không dạy cho học viên những điều trực tiếp, chỉ dạy học viên cái năng lực để nhận thức, cái năng lực để nghiên cứu học hỏi, cái năng lực để thực hiện thực hành tình thương của mình, sự giác ngộ của mình.

Gần như tôn giáo nào cũng nói đến linh hồn, đặc biệt là linh hồn sau khi chết, về đời sống sau khi chết, đời sống bên kia cửa tử, Nhân Điện và Thầy Đáng cũng rất chú trọng đến đời sống tâm linh của con người, tôn giáo nào cũng hứa hẹn một đời sống tốt đẹp hơn cho linh hồn người tín đồ của mình, đây là động lực mạnh nhất người ta theo đạo hoặc hành đạo. Nhân Điện quan niệm hai tình trạng có thể xảy ra cho một linh hồn khi rời thể xác, tình trạng linh hồn siêu thoát và tình trạng linh hồn không siêu thoát, linh hồn không siêu thoát thì linh hồn quanh quẩn bên thân xác, bên cạnh người thân thuộc, hay lang thang trên trần thế, linh hồn siêu thoát là linh hồn được nhẹ nhàng bay lên trời cao, về với Trời Phật, để rồi những linh hồn này sẽ có cơ hội tái kiếp trở lại để học hỏi, tiến hóa.

Một con người cả đời sống đạo hạnh, hành động tốt lành có thể có nhiều lý do, nhưng thường là vì họ mong muốn sau khi chết linh hồn họ được siêu thoát, đạo Chúa thì được về với Chúa, đạo Phật thì được về với Phật, họ muốn có một đời sống lai sinh tốt đẹp hơn, đó là những quan điểm đạo giáo thông thường, Nhân Điện và Thầy Đáng đều tán thành và cổ vũ những quan điểm đạo lý này, chỉ là bổ sung thêm một học viên Nhân Điện đã được khai mở Luân Xa 100% thì khi chết linh hồn sẽ tự động được siêu thoát trở về với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, ngoài ra người học viên Nhân Điện còn có khả năng giúp những linh hồn khác có cơ duyên vời Trời Phật được siêu thoát về với Trời Phật nhanh chóng, dễ dàng chỉ bằng một lời cầu nguyện của học viên.

Đây không phải là phần lý thuyết suông, trên thực tế rất nhiều học viên Nhân Điện đã thực hiện được phần công quả công đức vô lượng này, cứu một mạng người bằng xây năm bảy đền chùa, cứu một linh hồn được siêu thoát thì công đức còn lớn hơn nhiều, chẳng những giúp cho những linh hồn lang thang được siêu thoát mà còn giúp cho nhiều người bị bệnh thần kinh giả lành  bệnh, bệnh thần kinh giả tức là những người bệnh do bị những linh hồn lang thang quấy phá. Một khi cá nhân mình có khả năng đưa một linh hồn lang thang xa lạ nào đó siêu thoát về với Phật Trời thì chắc chắn là mình có dư thừa khả năng tâm linh để giúp linh hồn mình siêu thoát khi mình chết, đó là những lợi ích tâm linh vô cùng to lớn của người học viên Nhân Điện.

Đó là đời sống tâm linh, còn đời sống con người vật chất áo cơm hàng ngày thì Nhân Điện và Thầy Đáng không có một chủ trương riêng biệt nào hết, hòa hợp hòa đồng là chủ trương chung của ngành Nhân Điện, mặc dù Thầy Đáng là một người Việt Nam, một đất nước bị chi phối sâu đậm và lâu dài bởi những tục tập quán của đạo Phật, nhưng mà hiện nay Thầy Đáng đang sống trên một đất nước Tây Phương, ngành Nhân Điện được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới, đủ mọi quốc gia, đủ mọi thành phần dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, v.v… cho nên Thầy Đáng thường mặc những y phục tây phương, học viên ăn mặc tùy theo phong tục tập quán của quốc gia mình, duy trì tôn giáo, tín ngưỡng của mình, Nhân Điện không hề đòi hỏi học viên phải hay thay đổi gì khác cả.

Tóm lại, một người tín đồ dù theo bất cứ một đạo giáo nào cũng có thể học Nhân Điện và học Nhân Điện thì không có bất cứ một phương hại vật chất hay tinh thần nào cho học viên cả, chủ yếu các lớp học do đích thân Thầy Đáng truyền giảng là những lớp có tên gọi là SEMINAR, trong các Seminar này các học viên có quyền nêu ra bất kỳ câu hỏi nào về bất cứ đề tài nào, Thầy Đáng cũng đều trả lời ngay tức khắc và trả lời đầy đủ để cho học viên nghiên cứu học hỏi.

Điểm cần lưu ý là không có bất cứ câu trả lời nào của Thầy Đáng là có tính cách bắt buộc học viên phải làm điều này hay làm điều khác, bất cứ câu trả lời nào của Thầy Đáng cũng chỉ là ý kiến của Thầy Đáng về một vấn đề nào đó mà người học viên muốn hỏi. Câu trả lời dĩ nhiên là chỉ dành riêng cho người đặt câu hỏi, những người khác có thể nghe câu trả lời của Thầy Đáng, nhưng không nhất thiết là phải thực hiện thực hành bởi vì có thể đây không phải là trường hợp của cá nhân mình.

Tóm lại, tuy Nhân Điện không phải là một tôn giáo, nhưng Nhân Điện có những năng lực giúp đỡ cụ thể cho người học viên, bất kể người học viên có tôn giáo hay không có tôn giáo, tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, thực hiện được những mục tiêu cao cả và lợi ích của những tôn giáo lớn trên thế giới như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, đã đề ra là “thương yêu Nhân Loại, Minh Triết Giác Ngộ, cứu giúp con người”, không chỉ có lý thuyết suông, mà học viên Nhân Điện nào cũng có những năng lực tâm linh để thực hiện những mục tiêu này, càng học lên cao càng có đầy đủ năng lực để thực hiện, thực hành, cứu giúp thể xác mạnh lành, cứu giúp linh hồn giác ngộ, tâm linh minh triết, hoàn thành nhiệm vụ thân xác khi còn sống, trở về với Thượng Thiên khi từ giã trần gian.

 

Mankind – Enlightenment - Love

 

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.