TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nghiên cứu tổng hợp

Tịnh tâm của Nhân Điện

Nhân Điện thường dùng chữ ‘tịnh tâm’ thay vì ‘thiền định’ để chỉ trạng thái tập trung vào Luân xa 7 trên đỉnh đầu và đưa năng lượng vũ trụ thu hút được – qua sự tịnh tâm sau khi đã khai mở Luân xa – chan hòa cơ thể hay vào chỗ đau trên cơ thể. Cao hơn là tịnh tâm vô thức, thân, tâm hoàn toàn trống rỗng, hành giả đưa mình tới không không gian và không thời gian.

Ở những cấp trung cấp của Nhân Điện, tịnh tâm có nghĩa là tức thời loại bỏ các tạp niệm, tập trung ý nghĩ vào kim-tự-tháp-nhân-điện tưởng tượng trong đầu để tự trị bệnh hay đưa kim tự tháp tưởng tượng này đến một người, một nhóm người hay một vùng, một quốc gia nào đó để chữa bệnh hay làm giảm hậu quả của thiên tai.

Với Nhân Điện, thế ngồi chỉ cần sao cho thoải mái. Ngồi trên ghế dựa hay không dựa, trên giường hay bất kỳ chỗ nào cũng được. Nhân Điện không bắt hành giả phải ngồi kiết già hay bán già vì các tư thế này cần nhiều thời gian tập luyện mới bớt đau và tê chân khi ngồi lâu.Thầy Lương Minh Đáng thường nhắc các môn sinh rằng tịnh tâm mà thể xác bị đau đớn thì không tịnh tâm được và dễ khiến hành giả sinh chán nản. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là học viên không nên ngồi theo tư thế bán già hay kiết già vì chính Thầy Lương Minh Đáng cũng ngồi kiết già hoặc bán già khi cần hành thiền một cách trang nghiêm nhưng Thầy cảm thấy rất thoải mái trong tư thế này.

Thầy Lương Minh Đáng cũng thường than phiền những vị Thầy xa xưa hay ‘làm khó’ môn đệ, đưa ra những ràng buộc, điều kiện quá khó khăn trong lúc hành thiền. Mặc dù các ràng buộc chặt chẽ đó giúp cho Thiền giả rất nhiều trong lúc hành thiền, nếu tuân thủ được, nhưng hệ quả quan trọng là số người đủ tự tin và quyết tâm theo đuổi Thiền không nhiều.

Trong xã hội ngày nay, nhịp sống rất nhanh, mọi người đều hối hả chạy đua với tốc độ. Sự thành tựu chậm chạp hay đòi hỏi nhiều ràng buộc dễ làm nản lòng hành giả. Giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi sinh tử là điều tốt nhưng giúp chúng sinh giảm bớt đau khổ đời này và khuyến khích chúng sinh vững niềm tin vào tôn giáo của riêng mình như chủ trương của Thầy Lương Minh Đáng cũng không phải là điều không nên làm, không cần làm.

Với Nhân Điện, khi Thầy Lương Minh Đáng dùng chữ tịnh tâm, Thầy thường nhắc môn sinh thêm là ‘tập trung vào một điểm’. Tập trung tinh thần vào một điểm để huấn luyện khả năng sử dụng Luân xa 6 sau này nhằm vận chuyển cho các Luân xa hoạt động, có thể thu hút năng lượng vũ trụ vào cơ thể và cũng để truyền năng lượng vũ trụ thu hút được sang cho người khác để chữa bệnh.

Tập trung vào một điểm cũng là tập để có một ‘sức mạnh tinh thần’ (power of mind) để khi hành giả Nhân Điện học ở các cấp cao hơn, với kim tự tháp đôi và mô hình antenna có thể kích thích hai tuyến Yên và Tùng trong não giúp hồi phục và tăng trưởng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể.

Các ngành Thiền thường khuyến khích Thiền sinh tọa thiền càng lâu càng tốt nhưng thời gian tịnh tâm tối đa của hành giả Nhân Điện không được quá 30 phút mỗi lần để tránh tình trạng xuất hồn có thể đưa đến hậu quả không hay.

Trong lúc nhiều thiền sinh phải tốn một thời gian rất dài, có khi nhiều năm luyện tập thật chuyên cần, mới đạt được một ít tiến bộ chẳng hạn như đạt được ‘định’ trong lúc thiền, hầu hết các hành giả Nhân Điện nhờ sự khai mở Luân xa qua Thầy Lương Minh Đáng – một hình thức dùng tha lực – có thể tịnh tâm được dễ dàng trong bất kỳ tư thế nào, bất kỳ thời điểm nào sau khi luyện tập vài lần hoặc chậm lắm là vài tuần. Việc năng chữa bệnh cho người khác cũng là phương pháp giúp thiền giả đạt được ‘định’ nhanh hơn chỉ tọa thiền ở nơi thật yên tĩnh.

Tha lực:

Một số ngành Thiền bên Phật giáo chủ trương không dùng tha lực để giúp tiến bộ trong lãnh vực tu học mà tất cả thành tựu đều phải thiền giả đạt được bằng sự quyết tâm và chuyên cần của mình. Tuy nhiên mục đích của các ngành Thiền là để đạt đến giải thoát còn với Nhân Điện, mục đích chính yếu là chữa bệnh dó đó việc Nhân Điện phải nhờ người khác khai mở Luân xa để đạt được sự tiến bộ nhanh chóng trong việc tịnh tâm và có đủ năng lực để trị bệnh là điều hợp lý vì mục đích giữa hai ngành khác nhau.

Hơn nữa, Mật tông được mệnh danh tông phái Phật giáo thâm diệu nhất vẫn được các vị sư trưởng ‘điểm đạo’ truyền tâm ấn cũng như sử dụng chú và ấn quyết như một thứ tha lực trợ giúp cho mình. Việc Thầy Lương Minh Đáng dùng khả năng đặc biệt của mình để khai mở Luân xa, giúp hành giả Nhân Điện tịnh tâm nhanh chóng, dễ dàng, có khả năng chữa bệnh ngay sau khi được mở Luân xa không phải là một lối ‘tu tắt’, một phương pháp thiếu đúng đắn hay có hại.

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.