TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

Nhân Điện & Tôn Giáo

Nhân Điện & Tôn Giáo

Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới, cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và không lường.

Trên thực tế, ngay cả những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia không có tín ngưỡng, không có tôn giáo cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng, chi phối của tín ngưỡng tôn giáo, ngay cả nhiều ngành học thuật xem ra có vẻ rất vô can đối với tín ngưỡng, tôn giáo, như khoa học, kỹ thuật, y khoa, vân vân, trong nhiều trường hợp cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng, chi phối của tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên danh nghĩa và nguyên tắc, Nhân Điện thuần túy chỉ là một ngành Y Học cổ truyền, một phân ngành của ngành Y Học Bổ Sung thế giới, một phân khoa y học bổ sung của viện Y Học Bổ Sung Colombo, Sri Lanka, nhưng đối tượng nghiên cứu, học hỏi thực hiện thực hành của ngành Nhân Điện là: Nhân loại, giác ngộ, tình thương. Tuy không phải là một tôn giáo, nhưng Nhân Điện cũng như bao nhiêu ngành học thuật khác, tổ chức Nhân Điện cũng như bao nhiêu tổ chức khác, Học Viên Nhân Điện cũng như bao nhiêu con người khác, không thể sống hoàn toàn độc lập không bị lệ thuộc, chi phối, ảnh hưởng của tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tôn giáo, vân vân.

Trên thực tế Học Viên Nhân Điện thuộc nhiều thành phần xã hội, quốc gia, dân tộc khác nhau, cho nên họ cũng có những tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tôn giáo khác nhau, Ngành Nhân Điện và Thầy Lương Minh Đáng không buộc Học Viên phải theo bất cứ một tôn giáo, tín ngưỡng nào, Học Viên hoàn toàn tự do theo đuổi tín ngưỡng phong tục tập quán, tôn giáo của mình. Ngay cả những phong tục tập quán cổ xưa lạc hậu, sai lầm, tai hại, vân vân, khi được hỏi ý kiến, Thầy Đáng cũng trả lời một cách rất thận trọng là Thầy Đáng không thể cho những lời khuyên trực tiếp được, Học Viên cần học hỏi sự minh triết giác ngộ để hành động, điều quan trọng là sự phù hợp thời gian, không gian, một việc có thể đúng trong thời gian nầy nhưng lại có thể sai trong thời gian khác, một việc có thể sai trong không gian nầy những vẫn có thể đúng trong một không gian khác, nhiều lần Thầy Đáng nói Chân lý là thay đổi, một trong những ý nghĩa của nó là như vậy.

Đi vào thực chất nội dung, Nhân Điện nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành những năng lực tâm linh siêu hình, điều rất gần gũi với tính chất và nội dung của tất cả các tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới, điều phù hợp và gần gũi với tất cả mọi người trên thế gian, tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ người nguyên thủy đến người văn minh. Tâm linh và những năng lực siêu hình cho dù con người không nhìn thấy, nhưng mà nhiều người ý thức, nhiều người cảm nhận, hoặc công nhận, quan trọng là không có luật pháp của bất cứ quốc gia nào, kể cả những quốc gia độc tài, độc đoán, những quốc gia vô thần cũng không có đạo luật nào cấm đoán người dân tin tưởng sự hiện diện vô hình của các Đấng thiêng liêng cả, Phật Trời, thần tiên, vân vân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nhân Điện là học hỏi, nghiên cứu những quyền năng, khả năng của các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng để ứng dụng vào đời sống con người, điều nầy không vi phạm đạo lý, luật pháp của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những quốc gia độc giáo hay là những đất nước vô thần, những quốc gia văn minh hay những đất nước không văn minh, bởi vì trên thực tế, bất cứ quốc gia nào cũng có những người dân tin tưởng thần quyền, tin tưởng những quyền lực của các Đấng Cao Cả vô hình ngự trị đời sống con người hiện tại hay là mai sau.

Ở cấp lớp căn bản, Học Viên Nhân Điện được học là Hít thở, Tịnh Tâm, Yoga Thiền Định Nhập Định, khai mở các Luân Xa, đặt tay truyền điện trị bịnh, đây là một ngành y học với những phương pháp trị bịnh hoàn toàn mới lạ, những quan điểm và ý niệm trị bịnh mới lạ hoàn toàn, những ai không tin tưởng là quyền hạn tự do của mỗi cá nhân, những ai tin tưởng thì đó cũng là quyền tự do của con người. Điểm quan trọng là những phương thức học tập nầy không gây bất cứ một tổn hại thân thể, tinh thần nào cho Học Viên, châm cứu hay bấm huyệt, đấm bóp gây những tác động trực tiếp lên thân thể con người còn được nhiều người, nhiều nơi, nhiều nước chấp nhận, Nhân Điện không có bất cứ một tác động trực tiếp nào lên thân thể của bệnh nhân, cho nên Nhân Điện không có bất cứ một vi phạm luật lệ, luật pháp nào.

Ở những cấp lớp căn bản nầy, Nhân Điện có mối tương quan với môn ngành Yoga thiền định của Ấn Độ từ nhiều ngàn năm trước đây, căn bản là phần tịnh tâm, hít thở, thiền định, nhập định, các nhà Yoga Ấn Độ cho rằng phương pháp nầy sẽ mang lại sức khỏe tinh thần và thể xác con người. Lý thuyết và phương pháp của các nhà Yoga thiền định Ấn độ đã được nhiều người theo, nhiều quốc gia trên thế giới công nhận là một ngành học thuật y khoa cổ truyền. Điểm khác biệt giữa Yoga và Nhân Điện là: Nhân Điện có thêm phần khai mở Luân Xa và truyền điện trị bịnh cho người khác, còn Yoga thì không có phần khai mở Luân Xa, không có phần truyền điện cho người khác, chỉ có thể tự trị bịnh cho cá nhân mình mà thôi.

Có một điểm khác biệt rất quan trọng giữa Yoga và Nhân Điện là khác biệt về quan điểm, trong khi Yoga quan niệm tịnh tâm thiền định để thu nhận một luồng khí tiên thiên gọi là prana để bồi bổ sức khỏe con người, thì Nhân Điện cần đến sự khai mở Luân Xa của Thầy Đáng, thực chất là Học Viên tiếp nhận một năng lực siêu nhiên của Thầy Đáng để rồi từ cái năng lực siêu nhiên nầy Học Viên có thể tự trị bịnh cho mình hay truyền cái năng lực siêu nhiên nầy mà ngành Nhân Điện gọi nôm na là: “Điện” để trị bịnh cho người khác, khi cần giải thích rõ Thầy Đáng nói: đó là dòng điện của Thượng Thiên, tức là năng lực của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả mà Thầy là người đại diện để trao phát cho các Học Viên Nhân Điện.

Các nhà khoa học và những cá nhân ham chuộng khoa học dĩ nhiên là không công nhận những năng lực tâm linh, họ chỉ công nhận những giá trị của vật chất thì Nhân Điện và Thầy Đáng đặt tên cho ngành Nhân Điện là ngành học trị bịnh bằng Năng Lượng Vũ Trụ - “Universal Energy Healing” với lý thuyết là: nguồn năng lượng vũ trụ vô hình đầy rẫy trong không gian có khả năng trị bịnh cho con người, nguồn năng lượng đó ngành Yoga gọi là khí Prana, ngành Khí Công Trung Hoa gọi là “Tiên niên khí”. Từ ngữ khác nhau nhưng mà quan điểm, ý niệm khá giống nhau, điểm khác biệt là người tập Yoga không truyền Prana cho người khác được, Học Viên Nhân Điện có khả năng truyền Năng Lượng Vũ Trụ (NLVT) cho người khác được, thậm chí còn trị bịnh cho người khác được, truyền NLVT cho cả cây cỏ, động vật cho chúng mau chóng phát triển, mạnh lành, nhiều kết qủa cụ thể, thực tế đã chứng minh cho tính xác thực và lợi ích của quan điểm và phương pháp truyền Năng Lượng Vũ Trụ của ngành Nhân Điện.

Học Viên Nhân Điện truyền NLVT cho người khác trực tiếp bằng tay, có khả năng truyền NLVT cho người khác bằng Luân Xa 6, có thể cùng một lúc truyền NLVT cho nhiều người khác nhau ở những không gian, khoảng cách khác nhau, đây là một khả năng rất thần kỳ và rất khác biệt với nhiều ngành học thuật khác đã có từ trước tới nay, và cũng chính điểm thần kỳ khác biệt nầy đã làm cho nhiều người thắc mắc nghi ngờ tính xác thực của Nhân Điện. Nhiều nhà khoa học có thể chấp nhận sự hiện hữu của NLVT nhưng lại nghi ngờ tính chất trị bịnh của NLVT, ngành Nhân Điện và Thầy Đáng chứng minh những tính chất thần kỳ của NLVT bằng những kết qủa trị bịnh thực tế, không những chỉ trị được bệnh tật cho con người mà NLVT còn có những vai trò quan trọng khác trong đời sống con người, những ứng dụng hữu ích trong nông lâm ngư nghiệp và trong nhiều ngành học thuật khác nhau.

Nói cho rõ hơn thì Nhân Điện không phải là một ngành học nhằm đào tạo những người thầy thuốc khám bịnh, chữa trị bịnh như bao nhiều vị thầy thuốc Đông Tây Y thông thường, Nhân Điện không hề có ý thay thế vào bất cứ ngành nghề y học, y khoa nào, Ngành Nhân Điện chỉ mong làm được một chút công việc bổ sung, bổ túc cho nhiều ngành học thuật khác nhau trong đó có các ngành học y khoa trong mục đích cao đẹp nhất là mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho nhân loại, con người.

Đối với y học trong những trường hợp đặc biệt, người Học Viên Nhân Điện sử dụng năng lực Nhân Điện cứu chữa được bệnh trạng cho một cá nhân người nào đó thì Học Viên nầy có thể coi như một vị Thầy Thuốc nhưng cũng cần minh định rõ, đây là một vị Thầy thuốc đặc biệt, những văn bằng chứng chỉ M.D., Ph.D. do Viện Đại Học Y Học Bổ Sung Colombo, Sri Lanka luôn luôn ghi rõ dòng chữ: [Traditional Medicines].

Học Viên Nhân Điện trị bịnh bằng truyền NLVT, không dùng bất cứ một dược liệu thuốc men nào hết, đặc biệt, thường trị liệu những bệnh trạng đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt, thường là những trường hợp mà các phương tiện y khoa y học khác không còn cách thức trị liệu được nữa. Dĩ nhiên là chúng ta không thể đòi hỏi bất cứ một sự bảo đảm nào trong những trường hợp đặc biệt và khó khăn như vậy, hết bịnh hay không hết bịnh có nhiều điều kiện phụ thuộc, Nhân Điện cũng như bao nhiêu ngành y học khác không có ngành y học nào có thể bảo đảm trị lành mọi chứng bịnh cho mọi người.

Trị bịnh chỉ là một lãnh vực trong nhiều lãnh vực nghiên cứu học hỏi của ngành Nhân Điện mà thôi, ngay trong lãnh vực trị bịnh, Nhân Điện không thay thế cho bất cứ một ngành y học Đông Tây, Kim Cổ nào, Nhân Điện chỉ làm một vai trò bổ túc bổ sung, không chỉ cho riêng các ngành y học y khoa mà cho tất cả các môn ngành học thuật, Nhân Điện cung cấp cái năng lực nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành tất cả các ngành học thuật Đông Tây, một sự đóng góp công sức cho những ai cần đến sự đóng góp của Nhân Điện, Nhân Điện không đào tạo nên các nhà chuyên môn, Nhân Điện chỉ bổ sung năng lực cho những nhà chuyên môn cần đến Nhân Điện.

Hãy cho một thí dụ, Nhân Điện không đào tạo cho bất cứ một Học Viên nào trở thành nhà châm cứu, nhưng bất cứ một nhà châm cứu nào cần đến thì Nhân Điện có thể giúp đỡ họ có được những năng lực châm cứu đặc biệt như: hiệu qủa cao hơn, phương pháp giản dị hơn, thời gian nhanh chóng hơn, đây không phải là phần lý thuyết, thực tế đã chứng minh rõ ràng, nhiều vị Bác Sĩ châm cứu đã theo học Nhân Điện, áp dụng phần bổ sung của Nhân Điện và đã gặt hái nhiều kết qủa thần kỳ, đầy tính thuyết phục.

Cũng vậy, bước sang lãnh vực tôn giáo, Nhân Điện không phải là một tôn giáo cho nên Học Viên Nhân Điện không phải là tín đồ, thuần túy chỉ là một Học Viên nếu muốn theo học, không có một dụ dỗ hay ép buộc nào, học Nhân Điện là một việc hoàn toàn tự do, người tín đồ tôn giáo nào cũng theo học Nhân Điện được, người không có tôn giáo tín ngưỡng nào cũng theo học ngành Nhân Điện được, tín ngưỡng tôn giáo không phải là đối tượng học hỏi nghiên cứu của ngành Nhân Điện, đối tượng học hỏi nghiên cứu của ngành Nhân Điện là: “Nhân Loại, Giác Ngộ, Tình Thương”, nhân loại là tất cả mọi người, những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng, những người có tôn giáo và những người không có tôn giáo, những người ham chuộng khoa học kỹ thuật, cả những người không ưa thích những phương tiện vật chất, kỹ thuật, những người ham chuộng và qúi trọng những giá trị tâm linh siêu hình.
Tuy Nhân Điện không phải là một tôn giáo, nhưng nội dung, tính chất của Nhân Điện quả thật cũng có nhiều điểm tương quan, tương đồng tôn giáo, xin nói rõ chỉ là những điểm tương quan, tương đồng với tôn giáo mà không phải là tôn giáo, tương quan lớn nhất là những đối tượng học hỏi nghiên cứu Tâm Linh, những năng lực siêu hình, những quyền năng khả năng của các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng. Nói Nhân Điện không phải là tôn giáo bởi vì Nhân Điện không có đầy đủ các tính chất căn bản của bất cứ một tôn giáo nào, người Học Viên Nhân Điện không thờ tự hay sùng bái riêng một vị Giáo Chủ nào, một vị thần thánh riêng tư nào, một Đấng Thiêng liêng riêng nào, mà cũng không phải là một Giáo Phái Đa thần thờ tự đủ thứ thần thánh.

Nhân Điện không đòi hỏi Học Viên phải cầu nguyện riêng một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả nào, Nhân Điện để cho Học Viên hoàn toàn tự do chọn lựa những Đấng Thiêng Liêng Cao Cả cá nhân mình tin tưởng để cầu nguyện, Nhân Điện chỉ bổ túc phần năng lượng để Học Viên có đầy đủ năng lực trong sự cầu nguyện của mình. Cầu nguyện là một công việc thường làm của nhiều người, nhưng muốn cầu nguyện có kết qủa thì vô cùng khó khăn, Đây là một công việc hoàn toàn có tính cách tâm linh siêu hình, một con người bình thường không có chút khả năng tâm linh nào hết thì không thể nào thực hiện được, muốn cầu nguyện có kết quả nhất định người cầu nguyện phải có khả năng tâm linh.

Học Viên Nhân Điện thường xuyên sử dụng sự cầu nguyện để giao tiếp với Các Đấng Cao Cả Thiêng của mình, nhưng Nhân Điện không đề ra bất cứ một hình thức cầu nguyện riêng biệt nào, không có bất cứ một nghi thức lễ bái riêng biệt nào, Học Viên có toàn quyền tự do chọn lựa những phương thức cầu nguyện mình ưa thích, hoặc phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của mình, Nhân Điện chỉ đề nghị Học Viên một phương thức cầu nguyện đơn sơ đơn giản nhất là cầu nguyện bằng tư tưởng, bằng suy nghĩ, bằng suy tư, bằng bản tâm của mình, đó là phương tiện giao tiếp của thân xác và linh hồn con người qua ngã tâm linh siêu hình với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng vô hình.

(Người Hồi giáo đốt nhà thờ Cơ Đốc giáo ở Cairo)
Nhân Điện không phải là một tôn giáo và tuyệt đối không đề ra một tôn giáo mới, bởi vì trên thực tế nhân loại đã có quá nhiều tôn giáo, cũng trên thực tế những khác biệt tôn giáo đã đang và sẽ tiếp tục mang lại nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, hận thù, chém giết, chiến tranh, những điều trái nghịch với mọi giáo lý căn bản của các tôn giáo. Cái tâm lý tôn thờ sung kính giáo phái giáo chủ của riêng mình là tất có, nhưng nếu vì sự tôn thờ sung kính giáo phái, giáo chủ của mình dẫn đến kết qủa khinh khi miệt thị, bài bác giáo phái, giáo chủ khác, thần thánh thiêng liêng người khác tôn thờ sẽ là những điều tai hại, những mầm mống chiến tranh tai hoạ thảm khốc của nhân loại đang gánh chịu do những nguyên nhân dị biệt và kỳ thị nầy, chúng ta cần tìm ra những phương thức hoá giải chớ không thể gây ra thêm những mầm mống chia rẽ, kỳ thị mới nữa, nhân loại không cần và không nên có thêm bất cứ một tôn giáo nào mới nữa, mà chính là phải biết yêu thương nhau theo lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng, minh triết giác ngộ đạo giáo chúng ta đã có.

(Những người Cơ Đốc giáo kêu gọi trả thù)

Đối với những Học Viên không theo một tôn giáo nào, không có một tín ngưỡng nào riêng biệt, nếu muốn có một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả để cầu nguyện hay tôn thờ thì Nhân Điện và Thầy Đáng đề nghị những Học Viên nầy tin tưởng và cầu nguyện một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả chung với danh xưng là Thượng Đế, (danh xưng nào cũng không quan trọng, chúng ta có thể sử dụng bất cứ danh xưng nào chúng ta thích, thực chất Thượng Đế vô hình và cũng vô danh), nếu không nữa thì những Học Viên nầy có thể tin tưởng và cầu nguyện Tổ Tiên Nhân Loại, một danh xưng gần gũi và dễ dàng ý thức hơn đối với nhiều người, nhưng cũng xin lập lại một lần nữa là những điều nầy hoàn toàn không bắt buộc bất cứ ai. Điều lưu ý là nhiều Học Viên đã may mắn tiếp xúc được Các Đấng Thiêng liêng Cao Cả, được sự chỉ dạy và giúp đỡ của Các Đấng Cao Cả trên mặt tâm linh, sáng tỏ đường Đạo, thông suốt đường Đời. Chúng ta không thể phán quyết ai là người may mắn, ai là người không may mắn, chỉ biết chắc là những người có được những may mắn thường là những người đã phải chịu nhiều thử thách trên đường Đạo cũng như đường Đời, những ai không từng trải qua nhiều thử thách trong đời thì thực rất khó được tiếp xúc với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.

Chúng sanh luôn luôn cầu nguyện Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, thực thế rất ít người tiếp xúc được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, chỉ có những ai vô cùng may mắn mới tiếp xúc được Các Đấng Thiêng Liêng, nhưng khi được tiếp xúc rồi thì các Đấng dạy dỗ chúng ta những gì, các Đấng không dạy chúng ta công danh sự nghiệp tiền tài gì cả. Có nhiều tôn giáo khác nhau, có nhiều Đấng Thiêng Liêng Cao Cả khác nhau, nhưng nói chung thì Các Đấng đều dạy chúng ta một bài học chung, đó là bài học: Giác Ngộ và Tình Thương. Chỉ có một bài học chung nầy, thực tế cho đến nay nhiều ngàn năm đã trải qua, nhiều vị Giáo Chủ đã ra đời để dạy dỗ chúng sinh, nhưng nhân loại vẫn chưa học hỏi được bài học nầy, vẫn chưa thực hiện thực hành được những bài dạy của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, bằng chứng là nhân loại vẫn không ngừng tranh chấp, hận thù, ganh ghét, tị hiềm, chém giết, chiến tranh, đau khổ, đói nghèo, vân vân.

Nhân Điện không phải là một tôn giáo nhưng Nhân Điện vẫn dạy cho Học Viên bài học căn bản chung của tất cả các tôn giáo là: Giác Ngộ, Tình Thương. Bởi vì đây là lời giải đáp lớn nhất cho những nổi khổ đau của nhân loại, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, quá khứ, hiện tại, tương lai. Bởi vì không phải là một tôn giáo, một trường học đạo giáo, cho nên Nhân Điện và Thầy Đáng không dạy cho Học Viên phần thuyết giảng hay giáo lý nào hết, kể cả phần giáo lý căn bản của Giác Ngộ, Tình Thương, không và tuyệt đối không, Nhân Điện và Thầy Đáng chỉ dạy cho Học Viên cái năng lực để học hỏi, không riêng phần giáo lý căn bản nầy mà bất cứ giáo lý, học lý nào khác mà người Học Viên cảm thấy cần học, muốn học.

Nói một cách khác Nhân Điện và Thầy Đáng không dạy cho Học Viên những điều trực tiếp, mà Nhân Điện và Thầy Đáng chỉ dạy cho Học Viên cái năng lực để Học Viên nhận thức, cái năng lực để Học Viên nghiên cứu học hỏi, cái năng lực để Học Viên thực hiện tình thương của mình, thực hành sự giác ngộ của mình. Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả cũng hành xử như vậy, Các Đấng Tối Cao cũng hành động như vậy, các Ngài chỉ dạy chúng ta những bài học tâm linh với cùng một nội dung là: Tình thương & Giác ngộ, nhưng thực hành và kết qủa là phần việc của con người, của chúng ta, Các Đấng không bao giờ thực hiện giùm những điều chúng ta cầu nguyện, mong ước, đây là sự nhầm lẫn lớn nhất và thường trực nhất của nhân loại, các Đấng chỉ dạy cho chúng ta những cách thức để chính chúng ta, không phải là Các Đấng thực hiện những điều chúng ta cầu nguyện mà thôi, nếu chúng ta không tự mình cầu nguyện và thực hành thì chúng ta đừng cầu mong một kết qủa nào cả, và tuyệt đối chúng ta không thể than oán Các Đấng.

Gần như tôn giáo nào cũng nói đến linh hồn, đặc biệt là linh hồn sau khi chết, về đời sống sau cái chết của thân xác, đời sống bên kia cửa tử với rất nhiều lý thuyết, quan niệm khác nhau, Nhân Điện và Thầy Đáng cũng rất chú trọng đến đời sống tâm linh của con người, tôn giáo nào cũng hứa hẹn một đời sống tốt đẹp hơn cho linh hồn người tín đồ của mình, đây là động lực mạnh nhất người ta theo đạo hoặc hành đạo. Nhân Điện quan niệm hai tình trạng có thể xảy ra cho một linh hồn khi rời khỏi thể xác, tình trạng linh hồn siêu thoát và tình trạng linh hồn không siêu thoát, linh hồn không siêu thoát thì linh hồn quanh quẩn bên thân xác, bên cạnh người thân thuộc, hay lang thang trên trần thế, linh hồn siêu thoát là linh hồn được nhẹ nhàng bay về với Trời Phật, Các Đấng Thiêng Cao Cả để rồi các Đấng sẽ sai phái linh hồn nầy trở lại trần gian trong thân xác của môt con người khác với những trọng trách và nhiệm vụ khác.

Một con người cả đời sống đạo hạnh, hành động tốt lành có thể có nhiều lý do, nhưng thường là vì họ mong muốn sau khi chết linh hồn họ được siêu thoát, đạo Chúa thì được về với Chúa, đạo Phật thì được về với Phật, họ muốn có một đời sống lai sinh tốt đẹp hơn, đó là những quan niệm đạo giáo thông thường, Nhân Điện và Thầy Đáng đều tán thành và cổ vũ những quan điểm đạo lý nầy, không bàn luận chuyện đúng sai bởi vì thực tế không ai biết được chính xác thế giới của linh hồn, sự thực bên kia cửa tử. Nhân Điện tán thành và cổ vũ những quan điểm đạo lý trên đây lý do là vì những quan niệm đạo lý nầy mang lại nhiều lợi ích cho đời sống con người, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, vân vân, chỉ là bổ sung thêm: một Học Viên Nhân Điện đã được khai mở Luân Xa 100% thì khi chết linh hồn sẽ tự động được siêu thoát trở về với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, ngoài ra người Học Viên Nhân Điện còn có khả năng giúp những linh hồn khác có cơ duyên với được siêu thoát nhanh chóng, dễ dàng chỉ bằng một lời cầu nguyện của Học Viên Nhân Điện.

Đây không phải là phần lý thuyết suông, trên thực tế rất nhiều Học Viên Nhân Điện đã thực hiện được phần công qủa công đức vô lượng nầy, cứu một mạng người bằng xây năm bảy kiểng chùa, cứu một linh hồn được siêu thoát thì công đức còn lớn hơn nhiêu, chẳng những giúp cho những linh hồn lang thang được siêu thoát mà còn giúp cho nhiều người bịnh thần kinh giả mạnh lành. Bịnh thần kinh giả tức là những người bịnh do bị những linh hồn lang thang xâm nhập, quấy phá, nhiều chứng bịnh lạ lùng mà y học y khoa đều không thể chẩn đoán hay chữa trị, bởi vì đây không phải là những thứ bịnh có nguyên nhân vật chất mà là những chứng bịnh gây ra bởi sự xung đột của hai linh hồn khác biệt trong cùng một thể xác vật chất.

Phương thức chữa trị nhanh chóng và hữu hiệu nhất những chứng bịnh đặc biệt nầy là làm sao đưa được những linh hồn lạ rời khỏi thể xác bệnh nhân, trên thực tế ngành Nhân Điện thực hiện được điều nầy, những Học Viên Nhân Điện trung cấp trở lên đều có thể thực hiện được việc chữa trị nầy, thực tế nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của Nhân Điện, nhiều bệnh nhân phải điều trị ở những nhà thương tâm thần sau khi được Nhân Điện chữa trị đã trở lại đời sống của người bình thường. Một khi cá nhân mình có khả năng đưa một linh hồn lang thang xa lạ nào đó siêu thoát thì chắc chắn là mình có dư thừa khả năng tâm linh để giúp linh hồn mình siêu thoát khi mình chết, đó là những lợi ích tâm linh vô cùng to lớn của người Học Viên Nhân Điện.

Đó là đời sống tâm linh, còn đời sống con người vật chất áo cơm hàng ngày thì Nhân Điện và Thầy Đáng không có một chủ trương riêng biệt nào hết, hoà hợp hoà đồng là chủ trương chung của ngành Nhân Điện, mặc dù Thầy Đáng là một người Việt Nam, một đất nước bị chi phối sâu đậm và lâu dài bởi những phong tục, tập quán của Đạo Phật, nhưng mà hiện nay Thầy Đáng đang sống trên một đất nước Tây Phương, ngành Nhân Điện được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới, đủ mọi quốc gia, đủ mọi thành phần dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, v.v., cho nên Thầy Đáng thường mặc những y phục tây phương, Học Viên ăn mặc tùy theo phong tục tập quán của quốc gia mình, duy trì tôn giáo, tín ngưỡng của mình, Nhân Điện không hề đòi hỏi Học Viên phải hay thay đổi gì khác cả.

Tóm lại, một người tín đồ dù theo bất cứ một đạo giáo nào cũng có thể học Nhân Điện và học Nhân Điện thì không có bất cứ một phương hại vật chất hay tinh thần nào cho Học Viên cả, chủ yếu các lớp học do đích thân Thầy Đáng truyền giảng là những lớp có tên gọi là SEMINAR, trong các Seminar nầy các Học Viên có quyền nêu ra bất kỳ câu hỏi nào về bất cứ đề tài nào, Thầy Đáng cũng đều trả lời ngay tức khắc và trả lời đầy đủ để cho Học Viên nghiên cứu học hỏi.

Điểm cần lưu ý là không có bất cứ câu trả lời nào của Thầy Đáng là có tính cách bắt buộc Học Viên phải làm điều nầy hay làm điều khác, bất cứ câu trả lời nào của Thầy Đáng cũng chỉ là ý kiến của Thầy Đáng về một vấn đề nào đó mà ngưồi Học Viên muốn hỏi. Câu trả lời dĩ nhiên là chỉ dành riêng cho người đặt câu hỏi, những người khác có thể nghe câu trả lời của Thầy Đáng, nhưng không nhất thiết là phải thực hiện thực hành bởi vì có thể đây không phải là trường hợp của cá nhân mình.

Tóm lại, tuy Nhân Điện không phải là một tôn giáo, nhưng Nhân Điện có những năng lực giúp đỡ cụ thể cho người Học Viên, bất kể người Học Viên có tôn giáo hay không có tôn giáo, tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, thực hiện được những mục tiêu cao cả và lợi ích của những tôn giáo lớn trên thế giới như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, đã đề ra là: thương yêu nhân loại, minh triết giác ngộ, cứu giúp con người không chỉ có lý thuyết suông , mà Học Viên Nhân Điện nào cũng có những năng lực tâm linh để thực hiện những mục tiêu nầy, càng học lên cao càng có đầy đủ năng lực để thực hiện, thực hành, cứu giúp thể xác mạnh lành, cứu giúp linh hồn giác ngộ, tâm linh minh triết, hoàn thành nhiệm vụ thân xác khi còn sống, trở về với Thượng Thiên khi từ giã nhân gian./.

Phỏng trích: Dr. Thái Tấn Truyền
Email : truyenthai@bigblue.net.au

Last Updated: November 10, 2005

 

 

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.