TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Bài báo »Thảo luận tâm linh

Bản chất sự sống con người là gì?

Bản chất sự sống con người là học tập và tiến hoá.
Bất cứ ai trên đời này muốn văn minh tiến bộ cũng cần phải học hỏi. Học tập là quá trình làm giàu và kích hoạt não bộ phát triển. Khoa học tâm linh MEL ra đời trong giai đoạn này của lịch sử loài người là nhằm đưa ra những phương pháp kích hoạt và làm giàu sự phát triển chiều sâu của não bộ con người, đặng nó giúp con người minh tuệ (thông minh và sáng suốt) để sáng tạo ra nền văn minh mới của thế kỷ 21.
Khoa học tâm linh MEL không đặt vấn đề nghiên cứu cấu trúc của thể xác con người hay sinh thể, để rồi suy đoán chức năng của các cơ quan bộ phận như các môn khoa học sự sống truyền thống đang nghiên cứu. Vì MEL cho rằng: kể cả phần tử nhỏ bé nhất như "phần tử Thượng đế" mà các nhà khoa học vật lý lượng tử khám phá ra cũng chưa hẳn đã là phần tử nhỏ bé nhất. Hay nói một cách khác: một phần tử còn có trọng lượng thì chưa thể là nhỏ bé nhất và nếu cứ tiếp tục nghiên cứu theo phương pháp "cắt nhỏ" vật chất để nghiên cứu thì chúng ta chỉ có thể mô phỏng được hiện tượng sống, còn bản chất thì không.
Khoa học tâm linh MEL đặt cơ sở khai thác khả năng tiềm ẩn của não bộ con người để giúp con người vượt qua quy luật tự nhiên khắc khổ đó là "sinh lão bệnh tử". Vì rằng bản chất của sự sống là trường tồn và nếu tiềm năng đặc biệt của não bộ con người được khai mở thì không những con người đạt được sự thông minh sáng suốt và giàu tình thương trong đời sống, mà còn làm chậm được sự lão hoá của tế bào và tuổi thọ ắt được gia tăng. 
Khoa học công nghệ và văn hoá  truyền thống là phương tiện để con người học hỏi tâm linh và tiến hoá
Trong 4 thế kỷ qua khoa học công nghệ truyền thống đã phát triển rực rỡ và nó chính là phương tiện cần và đủ để khoa học tâm linh MEL phát triển. Hay nói một cách khác, chính tốc độ phát triển quá nhanh của khoa học công nghệ so với mặt bằng chung của sự phát triển não bộ của con người đã gây ra những bế tắc như: sử dụng công nghệ thái quá gây ô nhiễm môi trường sống, sự độc quyền công nghệ gây ra phân hoá giàu nghèo và sự lãnh đạm của con người với con người do đời sống con người quá tiện nghi và hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc và dược chất v.v.
Khoa học công nghệ là cần thiết cho đời sống của con người, nhưng vấn đề là người sử dụng các thành quả này có đủ sự thông minh sáng suốt để nó thực sự mang lại lại ấm no hạnh phúc cho con người hay không? Đời sống văn minh  vật chất, văn minh công nghệ luôn tạo ra bài học để loài người học tập và tiến hoá trong giai đoạn mới của lịch sử. Vì vậy cần có một khoa học chính thống để hướng dẫn loài người và các khoa học truyền thống khác phát triển đó chính là khoa học tâm linh MEL.

Mankind - Enlightenment - Love

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.