TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nghiên cứu tổng hợp

Vật chất và tâm linh

Chăm sóc sức khỏe con người không chỉ là chữa trị bệnh tật, ốm đau, càng không phải chỉ là chuyện khám bệnh, kê toa, sử dụng thuốc men như quan niệm, thói quen hàng ngày của chúng ta. Chăm sóc sức khỏe con người gồm nhiều công việc, nhiều lãnh vực, nhiều đối tượng; cần đến rất nhiều môn ngành học thuật khác nhau, liên kết, phối hợp đầy đủ, liên tục, chặt chẽ, mới có thể mang đến những thành tựu, thành công, v.v…

Bởi vì sức khỏe con người được hình thành, bảo vệ, duy trì, cải thiện, tùy thuộc rất nhiều dữ kiện, rất nhiều yếu tố, vật chất và tinh thần, năng lượng và tâm linh. Cho nên y học, ngành học gần như độc quyền trong việc chăm sóc sức khỏe con người hiện nay, cần thiết phải bao gồm nhiều phạm vi, nhiều lãnh vực khoa học, tâm lý, tâm linh, chớ không thể chỉ giới hạn trong những phạm vi, những lãnh vực có tính cách đặc thù, chuyên môn gọi là y học như hiện nay.

Nói một cách khác, muốn chăm sóc sức khỏe con người một cách đầy đủ, hữu hiệu, chu đáo, toàn vẹn, v.v.., chúng ta nhất thiết cần phải có một ngành Y HọcTổng Hợp, một ngành Y Học Toàn Khoa, hay Y Học Mở Rộng, hay đúng hơn phải nói là chúng ta cần có một sự kết hợp nhiều môn ngành học thuật khác nhau: vật chất, tâm linh, năng lượng, triết học. Một cá nhân con người không phải chỉ có riêng phần thể xác vật chất, mà còn bao gồm nhiều thành phần khác, những yếu tố tâm lý, tình cảm, tư tưởng, tinh thần, năng lượng, tâm linh; chỉ xét riêng phần cơ thể vật chất con người mà thôi thì chúng ta cũng đã phải cần đến rất nhiều điều cần phải nghiên cứu, học hỏi, cần phải thực hiện, thực hành để có thể có được một sức khỏe cho riêng phần vật chất thân xác.

Thân xác, cơ thể vật chất con người gồm có những thành phần vật chất khác nhau, cho nên chúng ta không thể không cứu xét những yếu tố vật chất, toàn bộ thành phần, tính chất của toàn thể những vật chất cấu tạo thành cơ thể vật chất của chúng ta, khi chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe của con người. Cơ thể,

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.