TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nhân Điện và đời sống

Nhân Điện mang đến điều gì cho mọi người?

Nhân Điện mang đến điều gì cho mọi người?

Gần đây đã có những bài báo nói lên sự tác hại của Nhân Điện do một số thầy nào đó tự nhận là Thầy Nhân Điện đi mở luân xa và trị bệnh, đã làm cho một vài bệnh nhân tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, sự thật thì cách mở Luân xa và trị bệnh của ngành Nhân Điện do Thầy Lương Minh Đáng giảng dạy khác với cách mở Luân xa và trị bệnh của những ai đó giả danh là Thầy Nhân Điện, họ dùng Nhân điện tức năng lượng của chính mình, tức cái bản ngã của mình mà hành và vì thế mà đã tạo ra nhiều điều không tốt đến cho nhiều gia đình.

Như chúng ta đã biết, có một số người hay làm đồ giả, hay COPY đồ thật, hay mạo nhận để trục danh lợi tình và đã làm mang tai tiếng và ảnh hưởng không tốt cho những nơi giới thiệu món hàng thật. Hy vọng bài viết sau đây (được trích ra phần lớn từ bài luận án của một học viên trong nghành Nhân Điện của Thầy Lương Minh Đáng trình vào năm 1999 cho Trường Đại Học Colombo để lấy bằng MD về Alternative Medecine) sẽ giúp cho những ai chưa hiểu rõ hay hiểu lầm về phương pháp “NHÂN ĐIỆN” của Thầy Lương Minh Đáng với môn nhân điện giả hiệu.

** Học viên Nhân Điện của Thầy Lương Minh Đáng chỉ được khai mở sáu (6) Luân Xa mà thôi không giống như thầy nhân điện nào đó mà mở bảy (7) luân xa một lúc.

 NHÂN ĐIỆN LÀ GÌ?

Thông thường mà hiểu, thì hai chữ Nhân Điện dùng để nói về điện lực trong bản thể con người (human energy), có khi còn được gọi là Năng Lượng (prana energy), hay Linh Thể Lực (etheric energy). Nếu hiểu theo ý nghĩa như trên thì chữ dùng cho đúng phải là Nhân Điện.

Khoảng chừng nhiều triệu năm về trước, khi nhân loại chưa bị lệ thuộc nhiều vào lực từ trường của trái đất, thân xác con người được cấu tạo bởi loại tế bào nhẹ nên kinh mạch họ rất thông thương, thân thể họ rất tráng kiện. Nhờ vậy mà họ có được một năng lực nhân điện rất dồi dào, giúp họ sống lâu tùy ý và đạt được nhiều huyền năng.

Từ từ thân xác con người trở nên nặng trược hơn vì tham danh, lợi, tình, quyền lực và ích kỷ chi phối nhiều nên dần dần con người cũng mất đi các khả năng huyền vi, thiên môn trên đầu bị đóng nên phần Hồn không thể ra vào được như trước nữa, con người càng ngày càng trở nên tăm tối hơn.

Muốn có trở lại các khả năng như xưa, con người phải tu hành nhiều kiếp để khai thông trở lại các huyệt đạo trong bản thể, mở lại cánh cửa ra vào thế giới Tâm linh. Huyệt đạo thì lớn có, nhỏ có, và nếu một người được khai thông 7 đại huyệt chính và 36 đại huyệt phụ quan trọng trong bản thể thì người đó sẽ có một quyền năng đặc biệt và một sự thanh nhẹ vô biên.

Ngày nay, người ta gọi các hiện tượng sóng năng lượng (energy) ra vào nơi vị trí các đại huyệt ấy là Luân Xa, Tây phương dùng nguyên chữ Sanskrit gọi là Chakras. Trong bài này, chúng tôi chỉ nói và đề cập đến 7 Luân xa chính mà thôi.

1. Nhân Điện với ý nghĩa là: Cội Nguồn.

Theo tư tưởng Đông phương thì vạn vật đồng nhất lý; cái lý ấy là cái lý Thái Cực, cái lý của Âm Dương. Từ con người cho đến thú vật, côn trùng, kim thạch và thảo mộc đều được cấu tạo bởi một nguyên tố giống nhau gọi là Thái Cực gồm: điện Âm và điện Dương. Tây phương cũng đã tìm gần đến nơi qua thuyết ion và có thể thấy được sự chuyển động của Âm Dương qua luồng điện.

Chính nhờ sự chuyển động này mà vạn vật đều có sự sống. Con người, thú vật và côn trùng thì có luồng điện linh động, mạnh. Kim khí, vì ít linh động hơn, cần một lực mạnh (như máy điện hay pin) chạy qua thì nó mới dẫn điện, tỏa nhiệt và phóng quang. Thảo mộc thì khi còn xanh là lúc luồng điện hiện diện, khi khô héo là trạng thái mất điện. Đất là loại không linh động và có luồng điện quá thấp, nền văn minh nhân loại chưa đo được sự rung động hay chấn động lực của loại này; nhưng tất cả dù mạnh hay yếu đều có một năng lượng riêng mà chúng ta có thể gọi là “Điện Động”. Khi vật chất của vạn lý hủy hoại thì luồng điện động mất đi nhưng không hẳn là mất đi thật sự mà nó chỉ chuyển thể sang luồng Điện Tĩnh. Con người và thú vật vì khá linh động nên khi mất đi chúng ta có khi thấy được luồng điện tĩnh còn được gọi là phần Hồn.

Tóm lại, dù điện động hay điện tĩnh thì cũng là nguồn gốc của sự vật, nên chúng ta có thể nói Điện là cái Nhân lúc nào cũng hiện hữu và đem lại sự sống cho muôn loài vạn vật.

2.  Nhân Điện với ý nghĩa là Lòng Nhân từ, là Tình Thương.

Nếu ta đem chiết tự ra hai chữ: Nhân Điện, viết theo chữ Nho thì :

-  Gồm bên trái là chữ nhân được viết dựng đứng lên để tượng trưng cho con người chuyển mình đứng dậy. Sát cạnh chữ nhân, bên phải, là chữ Nhị có nghĩa là hai, hai gạch đó có thể tượng trưng cho Âm và Dương. Thành ra chữ Nhân với nghĩa là Lòng Từ, là Tình Thương có chứa đựng trong đó cái nguyên lý của Trời Đất tức Âm Dương vậy.

-  Gồm bên phải chữ Điện được viết như một đường dây nối 7 gạch ngang từ trên cao xuống. Dựa vào đó chúng ta có thể nói người xưa đã hiểu biết được là nếu 7 Đại Huyệt dọc theo xương sống ta được khai mở rộng (gạch ngang) thì chúng ta có thể thu hút được luồng điện từ trên cao xuống nối với luồng điện trái đất. Và như thế thì nguồn gốc của Điện là sự hòa lẫn của Dương điện từ bên trên xuống với Âm điện ở trái đất.

Vậy sau khi chiết tự hai chữ Nhân Điện ra như trên, chúng ta có thể đọc được ý nghĩa của Người Xưa để lại cho nhân gian là :

+  Khi con người chuyển mình đứng dậy tự cách mạng bản thân, học cái Lý của Trời Đất (Thái Cực, Âm Dương) thì sẽ hưởng được hay câu thông được với cái Luồng Điển lúc ban đầu, từ trên đưa xuống, và cái Lý Bên Trên đem xuống là Tâm Điển, là Nhân Từ, là Tình Thương Đại Đồng vậy ”.

Tóm lại, qua những ý nghĩa là :

- Luồng nhân điện nơi con người

- Cái gốc của vạn vật

- Tình thương của Trời Đất

Chúng ta thấy hội tụ được một điểm mà danh từ bên khoa học gọi là Điện (electric), danh từ bên tu học gọi là Điển hay Linh Thể Nhiệm Mầu (etheric body), Siêu-Giác, và cũng là Hào Quang (Aura). Nó có cái tính chất Trường Sinh Bất Diệt của nó. Nếu trường sinh mà chưa phải là bất tử thì đó là sức sống của con người; nhưng nếu trường sinh mà có nghĩa là bất tử thì chỉ có Điện tức Điển Quang của Vũ Trụ, nguồn Năng Lượng Vô Tận, đi ra là Âm Dương, đi về lại Thái Cực, không bao giờ biến mất được; mà con người và vũ trụ đồng nhất lý thì chắc chắn là Ngành Khoa Học mới và tương lai được gọi là Trường Sinh Học Nhân Điện phải được phát triển nhờ nhân thân tức: con người.

3. Nhân Điện và Nhân thân

Mặc dù được gọi bằng nhiều ngôn từ khác nhau như:  Nhân Điện hay Khí Công, Nội Lực, Khí Lực... thì tựu trung có thể nói đây là một loại Năng Lượng được cấu tạo bởi Thiên Tâm lực và Nhân Tâm Lực mà có. Năng lượng này có cái yếu tố huyền bí mà bất cứ loại năng lượng nào dưới thế gian này cũng không thể so sánh được. Đó là yếu tố “Tình Thương”, một tình thương vô biên, tình thương vô điều kiện, vô vụ lợi, như Đấng Sáng Tạo thương muôn loài vạn vật. Một khi được khai mở luân xa mà tâm chưa được cởi mở, lòng Từ Bi Bác Ái chưa phát triển nhiều, thì cũng không ích lợi cho đời lắm. Mặc dù có thu hút được năng lượng mạnh cỡ nào đi nữa mà sinh tâm hướng hạ thì năng lượng này cũng sẽ giảm đi, chưa nói đến mất hẳn khả năng thu hút năng lượng nếu hành động sai quấy hoặc thậm chí, chỉ thu được Trược khí.

Theo suy luận trên, thì Nhân Điện là Điện hay Năng Lượng phát xuất từ Nhân Từ hay Lòng Từ hay Tình Thương.

PHƯƠNG PHÁP NHÂN ĐIỆN

(Founder : Thầy Tiến Sĩ Lương Minh Đáng)

- Trước đây, khi chưa được mở LX 100% ngay,  học viên sau khi hoàn tất cấp 1 sẽ được khai mở 6 Luân xa (xem hình vị trí các Luân xa) 30% và được hướng dẫn thiền định, tịnh tâm hít thở nhằm mục đích và thu hút năng lượng vũ trụ qua các Luân Xa đã được khai thông. Ở cấp này, học viên tập làm quen để tìm hiểu về cách sử dụng năng lượng vũ trụ trong vấn đề trị bệnh trong phạm vi gia đình (chồng hay vợ và một đứa con dưới 12 tuổi), vì năng lượng thu hút vào rất ít.

- Ở cấp 2, học viên sẽ được khai mở 6 Luân xa 60%. Vì khả năng thu nhận năng lượng vũ trụ được dồi dào hơn, nên học viên có thể truyền năng lượng tối đa 20 người mỗi ngày, mỗi người một lần/ngày bất cứ bệnh gì trừ 4 bệnh sau : AIDS, Ung thư máu, Siêu vi trùng và Bệnh Thần Kinh. Ở cấp này, học viên có cơ hội thực tập mở rộng thêm Lòng Nhân Từ và sự hiểu biết về tác dụng của Nhân Điện tại vị trí các luân xa qua công trình chữa trị cho các bệnh nhân.

- Ở cấp 3, học viên sẽ được khai mở 6 Luân xa 100% và khả năng trị bệnh không còn bị giới hạn nữa về số người cũng như về bệnh trạng, kể cả các bệnh trong lãnh vực huyền bí như Thư ếm, Bùa Ngải,v.v…Ngoài ra, môn sinh còn được hướng dẫn phương pháp lọc máu.

Vì đã có dịp mở Tâm Từ Bi ở cấp 1 và 2, nay học viên được thêm cơ hội mở rộng Tâm ấy bằng cách dùng Năng lượng vô tận của Vũ trụ để giúp đỡ mọi người trong cơn đau yếu, có lại được sức khỏe bình thường.

- Ở những cấp sau đó như cấp 4, cấp 5 và cấp 6, học viên được hướng dẫn sử dụng Luân xa 6 nhiều hơn và nhanh hơn trong lĩnh vực trị bệnh ở gần cũng như đằng xa, và trong một vài lĩnh vực khác. Học viên được học sâu vào triết lý tâm linh.

Để có thể ứng dụng năng lượng vũ trụ một cách hữu hiệu trong vấn đề trị bệnh cho cá nhân mình, cho người thân hay cho tha nhân, chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc của bệnh trạng, hãy tự hỏi: “Bệnh từ đâu mà sinh, và làm sao để phòng ngừa bệnh tật?”

Theo nhận định của Thiền sư - Tiến sĩ Lê ngọc San, đã phát biểu trên tạp chí Bông Sen như sau : “ Để hiểu Linh Thể là gì, ta cần biết về cấu tạo của thể Phách. Thể Phách gồm có hai phần : Cơ thể và Linh thể. Cơ thể là phần gồm tất cả những cái hữu hình như xương, tim, phổi, gân,cơ bắp, thịt, da,..v.v…

Linh thể là phần vô hình, qua nó sinh lực chuyển vận từ ngoài vũ trụ vào hỗ trợ và nuôi cơ thể. Trong trường hợp bình thường, khi con người mạnh khỏe, linh thể thu hút, chuyển vận sinh lực năng ngoài vũ trụ, qua các huyệt điện (luân xa), vào cơ thể một cách điều hòa. Khi một hay nhiều huyệt bị tắc nghẽn, sự chuyển vận cũa sinh lực năng bị chặn lại, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm sút, vi trùng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể dễ dàng hơn, và bệnh tật cũng phát tác và phát triển mạnh hơn…” Linh thể” mà Thiền sư Lê ngọc San nói đến chính là Năng Lượng Vũ Trụ.

- Từ lúc sơ sinh

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.