TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Nhân Điện - Bạn đã từng nghe qua chưa?

Nhân Điện - Bạn đã từng nghe qua chưa?

Hãy thử dùng Nhân điện để bảo vệ sức khoẻ cho mình , cho người thân và có thể cho toàn nhân loại...

Bạn có tin không?

Hãy thử đi... bạn sẽ thấy...

                                          NỘI QUY CỦA NGÀNH NHÂN ÐIỆN DÀNH CHO
                                       CÁC TRUNG TÂM VÀ CHI NHÁNH TOÀN THẾ GIỚI

Nội Quy tổng quát được dùng cho tất cả các Trung Tâm và Chi Nhánh toàn Thế Giới, do Prof. Dr. Sir Master Lương Minh Ðáng, M.D.(T.M.),Ph.D.,D.Sc.,K.St.J. (Knight Commander) chấp thuận.

Định nghĩa: Ðây là phương pháp dùng Năng Lượng Vũ Trụ để bảo vệ sức khỏe.

Khóa huấn luyện : Nói chung, các Khóa Huấn Luyện được sắp đặt với mục đích: đem phương pháp hữu dụng này đến cho những người nào muốn học. Chúng tôi chỉ đảm trách phần hướng dẫn và các học viên chính là người định đoạt sự hữu ích của môn học này qua sự thực hành của họ. Chúng tôi thường nhấn mạnh những điểm quan trọng sau đây, để học viên nắm vững khi họ đến tham dự các lớp học:

(1) Chúng tôi không dùng bất cứ loại hóa chất hoặc thuốc men nào, và chúng tôi không đưa ra một chương trình kiêng cữ ăn uống.

(2) Chúng tôi làm việc phối hợp với tiêu chuẩn hiện tại của y học, và chúng tôi không đưa ý kiến cố vấn trong các vấn đề liên quan tới y khoa, chẳng hạn như có nên tiếp tục chương trình chemotherapy hay không, có nên đi giải phẫu hay không, v..v... Chúng tôi khuyên bệnh nhân phải tham khảo ý kiến với bác sĩ của mình về các điều này.

(3) Chúng tôi chỉ dùng phương pháp này giúp mọi người khi họ yêu cầu. Nếu có sự yêu cầu mà chúng tôi không có thời gian, chúng tôi có quyền từ chối hoặc chờ tới lúc nào mà chúng tôi có thể có thời gian. Chúng tôi không bắt buộc phải giúp bất kỳ một ai. Một người có thể học môn này chỉ để giúp sức khỏe cho mình và nếu không muốn giúp ai khác cũng được và người này vẫn có đủ khả năng truyền năng lượng trị bệnh cho mình một cách hữu hiệu.

(4) Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh cho các học viên biết: Ngành học này không phải là một giáo phái. Ðây là một phương pháp bổ sung hầu giúp cho nhân loại khám phá được một khía cạnh khác về những tiềm năng của tâm trí và thể xác con người. Qua việc học hỏi và thực hành, chúng ta có thể mở mang phát triển sự hiểu biết của mình về hai lãnh vực, thể xác và tâm linh.

(5) Ngành học này được cung ứng cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, phái nam hay nữ, chính trị hoặc bệnh tật. Bất cứ người nào cũng học được Ngành Nhân Ðiện chỉ với một điều kiện là: phải ít nhất 14 tuổi.

(6) Chúng tôi truyền năng lượng giúp bất kể người nào nếu được yêu cầu và việc này hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không đặt điều kiện đòi hỏi gì khi có yêu cầu sự truyền năng lượng trị bệnh.

Prof. Dr. Sir Master LUONG MINH DANG
M.D.(T.M.),Ph.D.,D.Sc.,K.St.J. (Knight Commander)
Founder of MANKIND-ENLIGHTENMENT-LOVE

Theo web: MEL-OZIE

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.