TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nghiên cứu tổng hợp

LÝ GIẢI NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Vạn vật nói chung, con người nói riêng, đều tồn tại hữu quan qua sự kết hợp tương giao bởi hồnxác tuân theo luật Nhân - Quả, hàm chứa trong hệ quy chiếu Không – Thời gian biến dịch tuần hoàn tương ứng với mức năng lượng tích lũy. 

 Nhìn dưới góc độ khoa học thần bí, ta thấy có vẻ khó chịu bởi do định kiến khoa học – quán tính nhận thức, về quan điểm Hồn và Xác! nhưng khi được đối chiếu lại cùng với các thí nghiệm của khoa học hiện đại, (công trình nghiên cứu kết hợp với kỹ thuật - y khoa của bà Barbara Brennan – chuyên viên khoa học NASA Hoa Kỳ).

 Lúc quan sát người và cây cỏ ở trạng thái bình thường, chúng ta sẽ nhận thấy phổ năng luợng có màu sáng trung bình (nhờ thiết bị kỹ thuật hoặc giác quan thứ 6), nhưng khi được kích động, thì phổ năng lượng sẽ có màu sáng thay đổi tuỳ theo cường độ kích động. Nếu sinh vật (con người, cây cỏ) rơi vào trạng thái cận tử ,thì phổ năng lượng sẽ bức xạ rất mạnh rồi tắt, sinh vật bị chết, hiện tượng nầy giống như bóng đèn loé sáng trước khi đứt tim vậy !.  

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.