TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Trung cấp

Khóa học Trung cấp I - phần 1: Lớp 5.1 & 5.2 - Cấp 6 & 7

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP

 - Khóa học Trung cấp I - phần I: Lớp 5.1 & 5.2 - Cấp 6 & 7

- Khóa học Trung cấp I - phần II: Lớp 6 - Cấp 8

- Khóa học trung cấp II: Lớp 7 & 7+; Cấp 9 &10

(Xem lịch học tại đây)

 

 

*  KHÓA HỌC TRUNG CẤP I - PHẦN I: Lớp 5.1 & 5.2 - Cấp 6 & 7

 

- Lão hóa và chống lão hóa. Bệnh dịch và sự miễn dịch. Sự hoạt động của hệ thống chống lão hóa và miễn dịch trong cơ thể con người.

- Tăng cường và đồng bộ hoạt động của hệ thống chống lão hóa và miễn dịch bằng công thức Nhân Điện.

- Luyện tập sử dụng Luân Xa 6

- Ứng dụng truyền Năng Lượng bằng Luân Xa 6.

- Luật Nhân - Quả. 

- Thể xác và Linh hồn.

- Nhìn nhận về vấn đề Nghiệp, Nghiệp Lực, Luân Hồi, Tái Kiếp. Hóa giải Nghiệp Lực, Nghiệp Chướng.

 


 Khóa học tiếp theo: Trung cấp 1 - phần 2: Lớp 6 - Cấp 8  

 

Áp dụng với: Học viên đã hoàn thành chương trình Sơ cấp và học viên dự thính.

 

                                               Mankind  -  Enlightenment  - Love

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.