TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Khoa Học Tâm Linh

Khóa học Triết Học Đông Phương I, II, III: Cấp - Lớp 16; 17; 18

 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TÂM LINH

 - Khóa học Triết Học Đông Phương I, II, III: Cấp - Lớp 16; 17; 18 

- Khóa học Ứng Dụng Khoa Học Tâm Linh I, II: Cấp - Lớp 19&20

(Xem lịch học tại đây)

 

* KHÓA HỌC TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG I, II, III: Cấp - Lớp 16; 17; 18

-    Thực hành công thức biến Thể xác thành Năng Lượng cùng Linh hồn ra ngoài không gian học hỏi tiến hóa.

-    Công thức làm Dược Thảo Tỏi.

-    Vấn đề Tâm lý - Tâm linh.

-    Nhìn nhận về sự Sinh - Tử.

-    Sự hiểu biết giữa Linh hồn và Thể xác.

-    Sự hiểu biết của Con Người và các Đấng Thiêng Liêng.

-    An nhiên tự tại.

-    Tập di chuyển ngoài thân xác.

-    Công thức mới: Hội nhập.

 

Khóa học tiếp theo: Ứng Dụng Khoa Học Tâm Linh - Cấp - Lớp 19 & 20

 

*Đăng ký học tại đây

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Cao cấp II và học viên dự thính.
 
 
                                                Mankind - Enlightenment -  Love 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.