TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Lớp Nhân Điện Tâm Linh Đặc Biệt

Lớp Nhân Điện Tâm Linh Đặc Biệt

      Năng Lượng Vũ Trụ được hấp thụ vào người qua một phương thức đặc biệt mà người Ấn Độ đã biết và luyện từ nhiều ngàn năm nay trước đây gọi là YOGA, ngành Nhân Điện tinh lọc lại, đơn giản hóa nhưng đồng thời nghiệm hóa gọi là “ Tâm Linh”. Một cách khái quát thì một khi lục tâm thanh tịnh, trí não không còn bị chi phối bởi bối cảnh, ngoại cảnh thì tâm linh hay phần hồn của con người sẽ trở về với bản chất thuần túy của nó là một đốm sáng của vũ trụ, bản thể hòa đồng của Năng Lượng Vũ Trụ trong không gian vô tận của vũ trụ tràn đầy Năng Lượng Vũ Trụ hay là Năng Lượng tâm linh, cũng có người gọi là Năng Lượng Thượng Đế.
       Một khi tâm linh con người hòa nhập vào đại dương Năng Lượng Vũ Trụ thì cơ thể con người cũng sẽ hấp thụ được nguồn năng lượng của vũ trụ, tức là những sức mạnh thần kỳ của tạo hóa, bản thể của mọi sự vật trên trần gian và cả trong vũ trụ. Đó là lý thuyết về mối tương quan giữa Tâm Linh, Con Người, và Thiền Định, thực tế lịch sử nhân loại trải qua nhiều chục ngàn năm con người vẫn còn đang ở những bước sơ khai nhất trên đường hòa nhập đại dương Năng Lượng Vũ Trụ, tìm thấy sức mạnh thần kỳ mà con người đã hằng ấp ủ và thể hiện qua hình ảnh con người “siêu nhân Superman” .
      Chính vì trên thực tế con người rất bở ngỡ về những hiểu biết Năng Lượng Vũ Trụcho nên hoặc người ta nghi ngờ khả năng Nhân Điện hoặc trái lại người ta diễn dịch hóa nhiều sai lạc về ngành học Nhân Điện. Cả hai thái độ trên đều không cần thiết và không có gì ích lợi . Thái độ hợp lý là nên tìm hiểu và ứng dụng những lợi ích của nó, tốt nhất là trên cơ bản khoa học và trên cơ sở thực nghiệm nhiều tính thuyết phục.
      Bằng cách phân tích vật chất, khoa học thấy rằng mọi vật chất khác biệt lại có chung những nguyên tố cơ bản gọi là nguyên tử cấu tạo bằng những điện tích âm dương và trung hòa (electron, proton, và neutron), chúng chỉ khác nhau bởi số lượng cấu kết thành nguyên tử nhưng mà cái gì khiến cho chúng có những cấu kết khác nhau để hình thành những thứ vật chất khác nhau? khác nhau nhiều thứ, hình dáng, tính chất, hoạt động, đời sống ..v.v.. và càng ngày khoa học càng có những khám phá mới về cấu trúc nguyên tử vật chất, về tính chất và thành tố của những điện tích âm dương hay trung hòa, tìm thấy những thành phần khác hơn những điện tích trong một nguyên tử vật chất, những thành tố mới gọi là Quart và những thành tố còn chưa được đặt tên. 
      Một cách tổng quát, sau mấy ngàn năm tiến hóa lên những đỉnh cao khoa học, con người lại đang bắt đầu quay về với những lý thuyết cổ đại về những mối tương quan vật chất và tâm linh, con người và vũ trụ như những triết thuyết của nhà Phật chẳng hạn. Hàng nhiều ngàn năm trước đây, nhà Phật đã nói đến mối tương quan “sắc sắc không không”, giữa vật chất và tâm linh, giữa thể xác và linh hồn, giữa hiện tại và qúa khứ, giữa qúa khứ và tương lai, giữa siêu hình và hình tướng….nhà Phật nói rằng những cái mà ta thấy là khác biệt nhau đó không có gì là khác biệt, thoạt nghe thì rất mâu thuẫn và khó hiểu nhưng khi khoa học càng tiến bộ càng hiểu rõ hơn về con người và vũ trụ thì càng nhận ra chân lý của những triết thuyết Phật Giáo.
      Hình tướng hay thân xác con người, với kiến thức đơn sơ nhất, chúng ta được biết đó là sự kết hợp hài hòa của hai tế bào khác biệt tính chất âm dương, sự kết hợp sáng tạo của một tế bào dương mà ta quen gọi là tinh trùng và một tế bào âm mà ta quen gọi là trứng. Nhưng một cái trứng không phải nó sẵn sàng kết hợp với bất cứ tinh trùng nào nó gặp mà hẳn nhiên là nó đã có một sự lựa chọn một trong số hàng triệu con tinh trùng nó hội ngộ. Làm sao cắt nghiã được sự lựa chọn hay tao ngộ này. Nếu trứng không chiụ lựa chọn một con tinh trùng nào trong số hàng triệu con tinh trùng mà nó hội ngộ thì sẽ không có thai nhi, không có hình tướng, không có con người. Sau khi đã có sự lựa chọn, có sự cấu thành bào thai, có hình tướng phát triển nhưng cái gì làm nên cá tính, khả năng, tư duy của con người này ??? 
      Những câu hỏi này hoặc là chúng ta mãi mãi không trả lời được hoặc là chúng ta phải công nhận những yếu tố ngoại vật chất hay phi vật chất luôn chi phối sự tồn tại, phát triển hay huỷ diệt của vật chất. Những yếu tố đó cho đến nay chúng ta có thể gọi chung lại là những yếu tố tâm linh. Hai chữ tâm linh được dùng trong ngành Nhân Điện hiện nay là chỉ về những yếu tố siêu hình này. Siêu hình đối với tất cả những dụng cụ vật lý đo đặc vật lý hiện tại nhưng nó vẫn có thể trở thành hữu hình đối với một số dụng cụ đo đăc nào đó của con người trong tương lai. Nói là không đo đạc chỉ có nghĩa là không đo đạc được trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm nghiệm đuợc sự hiện diện hiển nhiên của những thành tố tâm linh trong từng nguyên tử vật chất, cụ thể nhất là trong thân xác con người, trong từng bộ phận cơ quan, ngay cả trong từng tế bào của cơ thể. 
       Tâm linh có nhiều tính chất, một trong những tính chất quan trọng của tâm linh là tính chất dẫn truyền tương tự như chất điện nhưng nó gần tính chất của sóng điện vì ba hơn các loại sóng điện khác và vì có tính chất gần giống như song điện, đặc biệt là song điện từ cho nên như phần trên đã nói là chúng ta có thể gọi môm na nó là Nhân Điện Bio-Energy, có người gọi tên có tính cách khoa học hơn là Năng Lượng sinh học, có nghiã là năng lượng của sự sống. Điều nầy cắt nghiã cho chúng ta rõ sự khác biệt giữa cái đã chết và cái còn sống là sự khác biệt giữa cái có tâm linh và cái không có tâm linh, người sống là người có phần tâm linh ngự trị trong cơ thể, ngược lại người chết là người phần tâm linh đã rời khỏi thân xác. 
       Phần trình bày về bản chất và vai trò của tâm linh đối với thể xác của con người như vậy có thể không được sự đồng ý của những người sùng bái khoa học thuần túy nhưng ngành học Nhân Điện không nhằm tranh luận hay chứng minh mà nhằm vào những mặt thực dụng nhằm mang lại nhiều ích lợi cho con người. Trong chiều hướng đó, Nhân Điện quan niệm: vật chất sống là vật chất có tâm linh, vật chất chết là vật chất không có tâm linh hoặc mất tâm linh và một người đã chết thì phần tâm linh sẽ rời khỏi thể xác nhưng nó vẫn tồn tại và cùng bản thể với tâm linh khi còn thân xác sống. Tâm linh tồn tại nhưng không có thân xác nên không có những thể hiện cụ thể ngọai trừ một số trường hợp đặc biệt mà ta thường gọi chung là hiện tượng MA ! Thông thường tâm linh khi không còn thể xác thì sẽ trở về với nguồn gốc của nó là Đại dương Năng Lượng Vũ Trụ mà nhà Phật nói một cách đơn giản là “ Cát bụi trở về với cát bụi “ 
        Trường hợp tâm linh vì một số nguyên nhân, lý do nào đó chưa trở về được với nguồn gốc của nó là đại dương Năng Lượng Vũ Trụ thì thường nó rất khổ sở, khiến có khi nó phải nương tựa vào một số thân xác nào đó, khiến cho một số người rơi vào trạng thái một con người nhiều nhân cách khác nhau, nếu dùng danh từ ta có thể gọi là “ nhất thể nhị nguyên”, “ trùng lập nhân cách” hay bình dân thì ta gọi là những người bi ma ám hay qủy nhập. Trường hợp nầy cả hai tâm linh đều bị đau khổ mà thân xác của người nầy cũng thường hay bị đau bịnh vì cùng một lúc nhưng lại bị chi phối bởi nhiều tâm linh, nhiều cá tính khác biệt nhau. 
        Đây là trường hợp cho tới nay khoa học còn đang chịu thua, đầu hàng nhưng ngành Nhân Điện lại có cách chữa trị dễ dàng nhanh chóng sau một hay hai lần trị tuỳ theo cấp lớp của học viên. Nguyên tắc chữa trị là đúng tâm linh của người chữa trị đưa Năng Lượng Vũ Trụ vào tâm linh mất thể xác cho tâm linh nầy có đủ năng lượng để trở về với nguồn gốc. Đại dương năng lượng tuỳ theo tôn giáo tín ngưỡng người ta có thể gọi bằng những danh từ khác nhau như Thượng Đế, Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết bàn, Bồng Lai….Điều này nói suông có vẻ phần nào hơi mơ hồ nhưng thực tế ngành Nhân Điện đã chữa trị thành công rất nhiều trường hợp cụ thể.
      Trường hợp thông thường, một tâm linh trong một cơ thể sống thì nó vừa ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể nó nương nhờ, đồng thời nó cũng bị cơ thể nương nhờ ảnh hưởng lên nó, ngay cả những tâm linh và cơ thể tiếp cận cũng ảnh hưởng lên nó. Đó là nguyên tắc ngành Nhân Điện ứng dụng để chữa trị bệnh, đồng thời cũng là nguyên nhân vì sao Nhân Điện lại phải học về tâm linh để chữa trị bệnh. 
      Với các khóa tâm linh, người học viên Nhân Điện học cái gì và sử dụng cái gì để trị bịnh ? Trong cả hai khóa tâm linh đặc biệt, Thầy Lương Minh Đáng đều cùng dùng một phương pháp gọi là “truyền điện”, một khóa học thường từ 3 đến 4 ngày, mỗi ngày thường là 6 tiếng đồng hồ và như đã nói ở trên, phần đặc biệt nhất là phần “Ấn định năng lực”. Chính phần này sẽ quyết định đẳng cấp của học viên. Có học đầy đủ các buổi học thì học viên mới nhận được đầy đủ điện, đúng với đẳng cấp và mới sử dụng được những phương thức trị bệnh đặc biệt của đẳng cấp này. Những học viên ở đẳng cấp thấp hơn không sử dụng được những phương thức trị bệnh của những học viên đã học qua các khóa tâm linh cao hơn, cho dù là những học viên này có muốn học bằng các cuộn băng video quay đầy đủ các chi tiết của các lớp học này. Những người ngoài ngành Nhân Điện lại càng không thể học hay sử dụng các phương pháp trị bệnh bằng cách học qua các cuốn băng video quay về các lớp học Nhân Điện nếu chưa được học chính thức, hiểu biết về tâm linh và được Ấn định năng lực của mỗi cấp lớp Nhân Điện. 
      Từ cấp 5 trở xuống, muốn trị bệnh học viên phải dùng tay đặt vào người bệnh nhân, chủ yếu là vào các đại huyệt, đại thể là 6 đại huyệt trùng với 6 chuẩn từ mà ngành Nhân Điện khai thác và gọi là Luân xa, một nằm trên đỉnh đầu, hai nằm giữa trán, bốn luân xa còn lại nằm dọc trên xương sống lưng cho nên khi sờ tay vào những đại huyệt nầy không thể làm phương hại gì đến thân thể hay danh dự của bệnh nhân. Nói là sờ vào người nhưng cũng không cần chạm vào da thịt bệnh nhân, không cần bệnh nhân phải lột khăn, cởi nón gì cả bởi vì Năng Lượng Vũ Trụ có khả năng xuyên qua mọi vật chất. Riêng những học viên đã học qua cấp lớp cơ bản và và vaò học tâm linh, thì không còn cần dùng tay để trị bịnh mà chỉ cần thuần túy dùng tâm linh ( tức tư tưởng), để đưa dòng Năng Lượng Vũ Trụ vào người bệnh nhân. Nói một cách khác đơn giản, gọn nhẹ dễ hiểu hơn là chỉ cần nghĩ đến những luân xa thuộc về những cơ quan đau bệnh của bệnh nhân là đủ đưa Năng Lượng Vũ Trụ vào người bệnh nhân để chữa trị bệnh. Hay nói đúng hơn là: điều chỉnh năng lượng cho người bị mất cân bằng năng lượng. 
       Điều đáng nói là chỉ riêng cái ý niệm siêu hình về Năng Lượng Vũ Trụ cũng đã đủ làm cho nhiều người thắc mắc nghi ngờ, nay lại cộng thêm ý niệm siêu hình về tâm linh, lại còn việc sử dụng tâm linh để đưa Năng Lượng Vũ Trụ vào người bệnh nhân để điều trị bệnh lại càng tạo thêm thắc mắc nghi ngờ ! Nhưng thực tế, những ai đã từng có trải nghiệm trong việc được chữa trị bằng Nhân Điện, hoặc đã được Thầy Đáng truyền điện, hoặc đã từng thực hành việc sử dụng Nhân Điện để trị bệnh thì có thể hiểu sự thực ra sau, công dụng thế nào…..
       Người cảm nhận được Nhân Điện và cả người được chữa trị bằng Nhân Điện trên thế giới hiện nay cũng đã khá đông và chắc chắn là con số này ngày sẽ càng nhiều hơn, nhưng có lẽ là vẫn còn rất ít người giải thích được tại sao Nhân Điện lại chữa trị được bệnh, muốn giai thích điều này có lẽ chúng ta phải trở lại phần giai thích về bản chất của vật chất và bản chất của Năng Lượng Vũ Trụ là giống nhau, hay nói cách khác thì vật chất là một dạng thể của Năng Lượng Vũ Trụ, đặc biệt là vật chất sống là dạng Năng Lượng Vũ Trụ  hoạt động dưới sự điều khiển của tâm linh. Do đó chúng ta có thể dùng tâm linh để điều chỉnh các hoạt động của cơ thể sống bằng Năng Lượng Vũ Trụ.
       Cơ thể sống không phải chỉ có cơ thể con người mà nó còn bao gồm cả cơ thể của muôn loài vạn vật, thú vật, chim chóc, hoa cỏ… thế nên ở các cấp tâm linh cao cấp, học viên Nhân Điện còn có thể sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ cho những công việc lợi ích lớn lao hơn là chỉ có công việc chữa trị bệnh tật cho con người . Đây là những điều còn khó tin hơn là việc trị bệnh nhưng ngành Nhân Điện sẽ tiếp tục phát triển bằng những thành qủa hiển nhiên của nó với một niềm tin: rằng Nhân Điện sẽ trở thành phổ cập trong tương lai rất gần của một vài thập kỷ tới./. 
 
 
Nguồn: Nguyễn Thường Nhân  http://www.melenter.com
 

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.