TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Những tư tưởng và đức tính cần có của học viên Nhân Điện

            NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨC TÍNH HỌC VIÊN NHÂN ĐIỆN CẦN CÓ

1.Luôn bình tĩnh trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất đến việc to lớn nhất của xã hội. Đây là công thức tu luyện vô cùng khó khăn, đòi hỏi người thực hiện phải luyện cho đạt được, cho dù thời gian và không gian kéo dài vô tận thì cũng phải cố gắng với tất cả sức mình mới đạt được kết quả, mới có thể thật sự mang lại Hạnh Phúc cho đồng loại.

2.Có thể phải chịu đừng mọi thử thách khắc nghiệt, nhất là trong mối quan hệ gia đình, chấp nhận mọi tình huống đến với mình dù điều đó mọi người cho là xấu xa nhất. Chịu được chừng nào, nạn nghiệp mình mau dứt chừng đó, có như vậy, sư sáng suốt về tâm linh mới đạt càng cao, cơ thể mới hoàn toàn thu hút được Năng Lượng Vũ Trụ dễ dàng. Như vậy, mới thật sự có đủ khả năng giúp dược mình và người khác.

3.Đạt tình thương người bệnh ngàng hàng với tình thương ruột thịt, không phân biệt bất cứ thành phần nào.

4.Khi truyền năng lượng, Tư Tưởng luôn hướng về đối tượng, không để ngoại cảnh chi phối.

5.Dám hy sinh quyền lời cá nhân mình, chỉ lấy Danh cho Tổ Quốc, đem Lời cho dân tộc và Tình Thương cho tất cả mọi người.

                                                                                                    Prof. Dr. Sir Master Luong Minh Dang

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.