TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu »Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

Ngành Nhân Điện và ý nghĩa cuộc sống

NGÀNH NHÂN ĐIỆN VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
 


Kể từ khi ra đời đến nay, ngành Nhân Điện đã giúp được rất nhiều người trên Thế giới bằng cách đem đến cho họ một phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho mình. Qua các công thức như Khai mở Luân Xa, Thiền Định và Truyền Năng Lượng, đã khám phá ra tiềm năng đặc biệt của não bộ người, khi họ có khả năng cảm nhận, tiếp thu và phát triển sức khỏe của mình bằng cách thức đơn giản nhưng hiệu quả.
Dựa trên quan điểm khoa học, chúng ta công nhận sự hiện hữu của Năng Lượng Vũ Trụ, theo các nguyên tắc đơn giản và công thức của Điện Từ Trường và Vật Lý Lượng Tử. Tuy nhiên nếu sử dụng các phương tiện hiện đại, chúng ta sẽ không phân chia, phân độ và đo lường được trọn vẹn nguồn Năng Lượng Vũ Trụ, bởi đây chính là Quyền Lực của Tạo Hóa hay Đại Sinh Lực đã hiện hữu từ lúc khởi thủy. Theo quan niệm Triết Lý Phương Đông, Năng Lượng Vũ Trụ là sợi dây liên kết có thể đưa chúng ta đến sự hợp nhất và hòa hợp giữa Thể xác và Tâm hồn.
Sau khi được khai mở Luân Xa, chúng ta có ý thức cao hơn về thân thể mình và có nhiều niềm tin hơn trong tâm trí mình. Điều này sẽ được thể hiện rõ qua sự tiến bộ đáng kể về sức khoẻ cũng như đời sống của chúng ta.
 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.