TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Các bài lưu »Các bài lưu

Báo hoãn Sinh hoạt CLB Nhân Điện định kỳ tháng 11/2016

Báo hoãn CLB Nhân Điện Tây Sơn

 

THÔNG BÁO HOÃN SINH HOẠT CLB

CLB Nhân Điện Tây Sơn baó hoãn sinh hoạt định kỳ tháng 11/2016 do chuyển địa điểm, Khi ổn định chỗ mới Trung Tâm sẽ báo lại với ACE. Kính mong ACE thông cảm!

Trân trọng

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.