TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Nghiên cứu »Nghiên cứu tổng hợp

Địa lý - Phong thủy - Nhân Điện ứng dụng

   ĐỊA LÝ  PHONG THỦY 

ĐỊA LÝ CHÍNH TÔNG VÀ THUẬT PHONG THỦY TRUYỀN THỐNG 

MÔN ĐỊA LÝ – PHONG THỦY LÀ NHƯ THẾ NÀO?

      Địa lý, hiểu nôm na là lý lẽ về đất, nó thể hiện sự hiểu biết về đất. Lý thuyết cơ bản của môn Địa lý có nền móng từ Dịch (Kinh Dịch – Chu Dịch).

           Vô cực sinh lưỡng nghiÂm và dương

           Lưỡng nghi sinh t tượngThái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương

           Tứ tượng sinh bát quáiCàn, cấn, chấn, tốn, khảm, ly, khôn, đoài

           t quái biến hóa vô cùng

 Thái cực đồ 

 

 Bát quái đồ 

  Dịch được khởi nguồn từ Hà đồ - Lạc thư

                          Cửu cung phi tinh thuật số                           Cửu cung phi tinh thuật lý

 

  Số miên viễn biến, dĩ số toán thuật chi lý, bất chi lý toán thuật bất đắc

Dịch được áp dụng làm lý thuyết cho đất thì gọi là Lý Dịch hay Địa lý, làm lý thuyết cho việc chữa bệnh thì gọi là Y Dịch (Nội kinh – Hoàng đế Nội kinh). Dịch là triết thuyết đầu tiên được trình bày bằng văn bản (kinh). Dịch nghĩa là ngược lại với Tĩnh, Dịch kinh nói về sự vận động của năng lượng vũ trụ (Khí) với chân lý Tam vị (Thiên – Địa – Nhân) đồng nhất thể, Vạn vật đồng nhất thể. Với môn Địa lý, chân lý đó được hiểu là Đại địa vi mẫu.

     Phong là gió, thủy là nước. Phong thuỷ không chỉ nghiên cứu về mối quan hệ giữa gió và nước với đời sống con người. Thuật Phong thủy truyền thống được xây dựng trên quan điểm học thuyết Âm – Dương, ngũ Hành thuộc hệ thống Triết học phương Đông. Con người (Tiểu vũ trụ) chịu tác động của khí từ không khí (Phong), nước (Thủy) và đất (Thổ). Phong Thủy hay Địa Lý là môn học chuyên nghiên cứu những ảnh hưởng của năng lượng từ không khíđất và nước với con người. Những phương pháp được áp dụng từ kiến thức Địa Lý – Phong Thủy nhằm tạo nên sự tương thích hoặc bất ổn giữa Con Người với Đất – Nước – Không Khí đang được chúng ta biết đến với cụm từ: Thuật Phong Thủy.  

     Lịch sử các dân tộc phương Đông hầu như gắn liền với thuật Phong Thủy. Thuật Phong Thủy là một phương pháp khoa học, hoàn toàn không phải là mê tín dị đoan. Thuật Phong Thủy là hệ quả của tri thức nghiên cứu về quy luật tương tác của thiên nhiên, môi trường với con người và là phương pháp thay đổi, chỉnh sửa những hiệu ứng tương tác giữa thiên nhiên, môi trường và con người. Phong Thủy là môn khoa học về môi trường năng lượng, về sự tương tác năng lượng giữa các sự vật với nhau. Phong Thủy cho chúng ta lời khuyên về cách tạo ra một môi trường sống thoải mái và tích cực. Hiểu biết về Phong Thủy có thể giúp chúng ta đặt mình vào những vị trí có lợi nhất trong môi trường sống của mình. Việc thể hiện kiến thức Phong Thủy vào cuộc sống sẽ luôn mang lại những lợi ích.  

 

THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

TRONG MÔN ĐỊA LÝ – PHONG THỦY 

1. Khí: Khí là đối tượng nghiên cứu của Dịch, là cái gốc sinh ra sự Dịch (vận động). Người xưa dùng từ khí không phải để nói về không khí mà là để nói về một thứ không màu sắc, không mùi vị, không hình khối, không thể đụng chạm hay túm nắm nhưng nó lại tồn tại trong tất cả những hiện tượng, sự vật và sự việc ấy. Ngày nay chúng ta gọi nó là Năng lượng Vũ trụ. Đồng quan điểm với Dịch, khoa học vật lý lượng tử cũng như các ngành khoa học khác khái niệm về vật chất và năng lượng mà còn tách biệt ra được thì chỉ xem như một dạng của chuyển hóa. Mọi sự vật trong vũ trụ đều tương quan tương tác mật thiết với nhau.

     Xuất phát từ Dịch, môn Phong thủy – Địa lý đưa ra lý thuyết về Khí ứng với những hiện tượng, sự vật cụ thể giúp chúng ta có thể lựa chọn và ứng dụng phù hợp.

2. Âm và dương: Âm và Dương là hai thái cực đối xứng của Khí, chúng xung khắc nhau nhưng khi tương quan giữa chúng cân bằng thì lại tạo nên sự hài hòa, ổn định. Sự hài hòa, khăng khít trong mối quan hệ tương tác giữa chúng được thể hiện đầy tính nhân văn: Âm sinh – Dương dưỡng. Tuy nhiên, nếu không có hoặc không còn sự cân bằng nữa thì sẽ rất bất lợi: Cùng tắc biến – Cực tắc phản. Trong Y dịch, nguyên tắc này được thể hiện: Hàn cực sinh nhiệt – Nhiệt cực sinh hàn.

*  Khí là gốc của sự vật, là nguồn của sự việc, hiện tượng. Sự hiện diện của Khí trong mọi thứ, mọi nơi lại vô cùng linh hoạt và đa dạng. Đồng hành cùng ba thuộc tính cơ bản của Khí là Sinh – Dưỡng – Diệt luôn là hai thái cực âm và dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong sinh hay dưỡng hay diệt hay âm hay dương thì cũng đều có âm, dương, sinh, dưỡng, diệt vận động không ngừng được thể hiện qua hình thái của sơn, thủy, gò, đụn, đường, rãnh…

3. Ngũ hànhTheo Triết học phương Đông, ngũ Hành đại diện cho năm Đại nguyên khí trong Vũ trụ là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, có tượng hình, màu sắc tương ứng. Trong mỗi Đại nguyên khí, mỗi Hành đều có hai thuộc tính đối xứng của “Khí” là Âm và Dương. Ngũ Hành có tương sinh, tương khắc.

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.