TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Chương trình học »Chương trình Cao cấp

Khóa học Cao cấp I: Cấp - Lớp 11; 12; 13


CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP

 - Khóa học Cao cấp I: Cấp - Lớp 11; 12; 13

- Khóa học Cao cấp II: Lớp 13+ & 13++; Cấp 14&15

(Xem lịch học tại đây)

 

* KHÓA HỌC CAO CẤP I: Cấp - Lớp 11; 12; 13

 

- Mật mã 1-9-8-0 và mã số 8-0-1.

- Vấn đề tâm - sinh lý hợp nhất. Vấn đề song tu.

- Năng lượng Mặt trời.

- Công thức làm nước Nhân Điện

- Phát triển tiềm năng đặc biệt của con người.
                                                      

     
 
                          
   
 

Áp dụng với học viên đã hoàn thành khóa Trung cấp II và học viên dự thính.
 
 
                                               Mankind - Enlightenment - Love

 

Tin khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.