TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Thư viện » Video

Nội dung video nói về sự hồi sinh của những con người bị thiệt thòi trong việc nghe và nói bẩm sinh, qua bàn tay kỳ diệu của Lương y Nguyễn Minh Kha (Giao Thủy - Nam Định, điều trị bằng phương pháp Nhân Điện kết hợp bấm huyệt của y học cổ truyền.
Video khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.