TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Chúc Mừng Năm Mới bách nhẫn thái hòa.Chúc Mừng Năm Mới phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh lộc vinh hoa phú quý Xuân!

Chi tiết   
Những tư tưởng và đức tính cần có của học viên Nhân Điện

NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨC TÍNH HỌC VIÊN NHÂN ĐIỆN CẦN CÓ

1.Luôn bình tĩnh trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất đến việc to lớn nhất của xã hội. Đây là công thức tu luyện vô cùng khó khăn, đòi hỏi người thực hiện phải luyện cho đạt được, cho dù thời gian và không gian kéo dài vô tận thì cũng phải cố gắng với tất cả sức mình mới đạt được kết quả, mới có thể thật sự mang lại Hạnh Phúc cho đồng loại.

Chi tiết   
Ngành Nhân Điện và ý nghĩa cuộc sống

Kể từ khi ra đời đến nay, ngành Nhân Điện đã giúp được rất nhiều người trên Thế giới bằng cách đem đến cho họ một phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho mình. Qua các công thức như Khai mở Luân Xa, Thiền Định và Truyền Năng Lượng,...

Chi tiết   
TƯỞNG NHỚ THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG

TƯỞNG NHỚ THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG - Vị sáng lập Ngành Khoa học tâm linh Nhân Điện của Nhân Loại

Chi tiết   
Tổng quan về Ngành Nhân Điện

Nhân điện được hiểu một cách tổng quát là một môn học lý thuyết và thực hành về tiềm năng đặc biệt của con người...

Chi tiết   
Chương trình Đào Tạo Giảng Viên Khóa 5 – 2015

Chương trình Đào Tạo Giảng Viên Khóa 5 – 2015 khai giảng chiều thứ bảy 18/04/1015, bế giảng chiều thứ bảy 02/05/2015, trong đó:

Chi tiết   
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.