TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào về sự đúng đắn, đầy đủ có trong website. Hầu hết các thông tin trong website:  www.nangluongcuocsong.com.vn  mang tính chất cá nhân, nên chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về nội dung của những thông tin đó; điều này cũng áp dụng với bất cứ đường dẫn nào được đưa ra từ trong website: www.nangluongcuocsong.com.vn.

Chi tiết   
Về chúng tôi

Ngành học Năng Lượng Vũ Trụ ( Nhân Điện) được thành lập bởi Prof. Dr. Sir Master Lương Minh Đáng. ( D.Ac., M.D. (T.M.)., Ph.D., D.Sc., K.St.J. (Knight Commander).

Website: www.nangluongcuocsong.com.vn  được ra đời nhằm mục đích: Là nơi để cho các Học viên cũng như những người đang quan tâm tới những phương pháp sử dụng Năng Lượng Dưỡng Sinh để nâng cao sức khỏe, những phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, tìm hiểu về Thế giới Tâm linh v..v.. có điều kiện trao đổi, phản ánh và tìm hiểu thêm những thông tin, những kinh nghiệm, trải nghiệm qua việc thực hành, ứng dụng các kỹ thuật của Ngành học Nhân Điện, đồng thời cung cấp, cập nhật những thông tin có liên quan đến những kết quả, thành quả qua các hoạt động của các Học viên của Ngành Nhân Điện nói riêng và các Bộ môn sử dụng Năng Lượng Dưỡng Sinh khác nói chung như: Khí công, Yoga, Cảm xạ, Trường Sinh Học Năng Lượng Dưỡng Sinh và các phương pháp Thiền định khác vv..vvv...đã và đang cống hiến phục vụ cho sức khỏe và đời sống của Con Người.

Chi tiết   
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.