TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Giới thiệu » Sách Tổng Hợp

Quyển sách này được thực hiện với mục đích trình bày phần nào sự hữu dụng và một ít ‘khoa học tính’ của ngành Nhân Điện do giáo sư tiến sĩ Lương Minh Đáng sáng lập, người mà những môn sinh Nhân Điện thường gọi là ‘thầy Lương Minh Đáng’ với tất cả thân tình, quý mến và tôn kính. Và trong quyển sách này, xin được gọi ông là Thầy Lương Minh Đáng theo cách xưng hô thường nhật của các môn sinh của Thầy.

Ebook khác
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.